Линија 11

Хотел - Станово - Хотел

Смер А

 • 5:00 Хотел – Станово – Хотел
 • 5:45 Хотел – Станово – Хотел
 • 6:00 Хотел – Станово – Хотел
 • 6:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 6:45 Хотел – Станово – Хотел
 • 7:15 Хотел – Станово – Хотел
 • 7:35 Хотел – Станово – Хотел
 • 8:15 Хотел – Станово – Хотел
 • 9:10 Хотел – Станово – Хотел
 • 10:00 Хотел – Станово – Хотел
 • 10:45 Хотел – Станово – Хотел
 • 11:35 Хотел – Станово – Хотел
 • 11:50 Хотел – Станово – Хотел
 • 12:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 13:05 Хотел – Станово – Хотел
 • 13:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 14:00 Хотел – Станово – Хотел
 • 14:20 Хотел – Станово – Хотел
 • 15:05 Хотел – Станово – Хотел
 • 15:35 Хотел – Станово – Хотел
 • 16:00 Хотел – Станово – Хотел
 • 16:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 17:20 Хотел – Станово – Хотел
 • 18:10 Хотел – Станово – Хотел
 • 19:00 Хотел – Станово – Хотел
 • 20:10 Хотел – Станово – Хотел
 • 21:10 Хотел – Станово – Хотел
 • 22:30 Хотел – Станово – Хотел

Смер Б

 • 5:10 Хотел – Станово – Хотел
 • 6:05 Хотел – Станово – Хотел
 • 6:55 Хотел – Станово – Хотел
 • 7:50 Хотел – Станово – Хотел
 • 8:40 Хотел – Станово – Хотел
 • 9:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 10:25 Хотел – Станово – Хотел
 • 12:00 Хотел – Станово – Хотел
 • 13:10 Хотел – Станово – Хотел
 • 14:15 Хотел – Станово – Хотел
 • 15:15 Хотел – Станово – Хотел
 • 16:10 Хотел – Станово – Хотел
 • 17:10 Хотел – Станово – Хотел
 • 18:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 19:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 20:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 22:15 Хотел – Станово – Хотел

Смер А

 • 5:00 Хотел – Станово – Хотел
 • 5:52 Хотел – Станово – Хотел
 • 6:44 Хотел – Станово – Хотел
 • 7:36 Хотел – Станово – Хотел
 • 8:28 Хотел – Станово – Хотел
 • 9:20 Хотел – Станово – Хотел
 • 10:12 Хотел – Станово – Хотел
 • 11:04 Хотел – Станово – Хотел
 • 11:56 Хотел – Станово – Хотел
 • 12:48 Хотел – Станово – Хотел
 • 13:40 Хотел – Станово – Хотел
 • 14:32 Хотел – Станово – Хотел
 • 15:24 Хотел – Станово – Хотел
 • 16:16 Хотел – Станово – Хотел
 • 17:08 Хотел – Станово – Хотел
 • 18:00 Хотел – Станово – Хотел
 • 18:52 Хотел – Станово – Хотел
 • 19:44 Хотел – Станово – Хотел
 • 20:36 Хотел – Станово – Хотел
 • 21:28 Хотел – Станово – Хотел
 • 22:20 Хотел – Станово – Хотел

Смер Б

 • 5:20 Хотел – Станово – Хотел
 • 5:55 Хотел – Станово – Хотел
 • 6:40 Хотел – Станово – Хотел
 • 7:50 Хотел – Станово – Хотел
 • 8:40 Хотел – Станово – Хотел
 • 9:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 10:25 Хотел – Станово – Хотел
 • 11:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 13:15 Хотел – Станово – Хотел
 • 14:15 Хотел – Станово – Хотел
 • 15:15 Хотел – Станово – Хотел
 • 16:10 Хотел – Станово – Хотел
 • 17:10 Хотел – Станово – Хотел
 • 18:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 19:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 20:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 22:15 Хотел – Станово – Хотел

Смер А

 • 5:00 Хотел – Станово – Хотел
 • 6:45 Хотел – Станово – Хотел
 • 8:35 Хотел – Станово – Хотел
 • 10:25 Хотел – Станово – Хотел
 • 12:15 Хотел – Станово – Хотел
 • 14:05 Хотел – Станово – Хотел
 • 15:55 Хотел – Станово – Хотел
 • 17:45 Хотел – Станово – Хотел
 • 19:35 Хотел – Станово – Хотел
 • 21:15 Хотел – Станово – Хотел

Смер Б

 • 5:50 Хотел – Станово – Хотел
 • 7:40 Хотел – Станово – Хотел
 • 9:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 11:20 Хотел – Станово – Хотел
 • 13:10 Хотел – Станово – Хотел
 • 15:00 Хотел – Станово – Хотел
 • 16:50 Хотел – Станово – Хотел
 • 18:40 Хотел – Станово – Хотел
 • 20:30 Хотел – Станово – Хотел
 • 22:20 Хотел – Станово – Хотел