Линија 611

Крагујевац - Лужнице

Смер А

 • 5:50 Аутобуска станица – Лужнице
 • 7:30 Аутобуска станица – Лужнице
 • 9:30 Аутобуска станица – Лужнице
 • 11:40 Аутобуска станица – Лужнице
 • 14:05 Аутобуска станица – Лужнице
 • 15:50 Аутобуска станица – Лужнице
 • 19:30 Аутобуска станица – Лужнице
 • 22:25 Аутобуска станица – Лужнице

Смер Б

 • 4:55 Лужнице – Аутобуска станица
 • 6:35 Лужнице – Аутобуска станица
 • 8:35 Лужнице – Аутобуска станица
 • 10:30 Лужнице – Аутобуска станица
 • 12:30 Лужнице – Аутобуска станица
 • 15:00 Лужнице – Аутобуска станица
 • 16:45 Лужнице – Аутобуска станица
 • 20:30 Лужнице – Аутобуска станица
 • 23:05 Лужнице – Аутобуска станица

Смер А

 • 6:00 Аутобуска станица – Лужнице
 • 7:50 Аутобуска станица – Лужнице
 • 11:40 Аутобуска станица – Лужнице
 • 15:30 Аутобуска станица – Лужнице
 • 20:10 Аутобуска станица – Лужнице

Смер Б

 • 4:55 Лужнице – Аутобуска станица
 • 6:45 Лужнице – Аутобуска станица
 • 8:35 Лужнице – Аутобуска станица
 • 12:30 Лужнице – Аутобуска станица
 • 16:20 Лужнице – Аутобуска станица
 • 20:45 Лужнице – Аутобуска станица

Смер А

 • 6:20 Аутобуска станица – Лужнице
 • 8:00 Аутобуска станица – Лужнице
 • 11:40 Аутобуска станица – Лужнице
 • 15:30 Аутобуска станица – Лужнице
 • 20:10 Аутобуска станица – Лужнице

Смер Б

 • 5:30 Лужнице – Аутобуска станица
 • 7:05 Лужнице – Аутобуска станица
 • 8:45 Лужнице – Аутобуска станица
 • 12:30 Лужнице – Аутобуска станица
 • 16:05 Лужнице – Аутобуска станица
 • 20:45 Лужнице – Аутобуска станица