Linija 610

Kragujevac - Drenovac - Đuriselo

Smer A

 • 6:05 Autobuska stanica – Drenovac – Đuriselo
 • 10:30 Autobuska stanica – Drenovac – Đuriselo
 • 12:00 Autobuska stanica – Đuriselo (u povratku Drenovac)
 • 14:10 Autobuska stanica – Drenovac – Đuriselo
 • 15:40 Autobuska stanica – Drenovac – Đuriselo
 • 17:20 Autobuska stanica – Đuriselo (u povratku Drenovac)
 • 20:05 Autobuska stanica – Drenovac – Đuriselo
 • 22:15 Autobuska stanica – Drenovac – Đuriselo

Smer B

 • 4:50 Đuriselo – Drenovac – Autobuska stanica
 • 5:05 Drenovac – Autobuska stanica
 • 6:45 Drenovac – Đuriselo – Autobuska stanica
 • 7:00 Đuriselo – Autobuska stanica
 • 11:10 Drenovac – Đuriselo – Autobuska stanica
 • 11:25 Đuriselo – Autobuska stanica
 • 12:40 Đuriselo – Drenovac – Autobuska stanica
 • 12:55 Drenovac – Autobuska stanica
 • 14:50 Drenovac – Đuriselo – Autobuska stanica
 • 15:05 Đuriselo – Autobuska stanica
 • 16:20 Drenovac – Đuriselo – Autobuska stanica
 • 16:40 Đuriselo – Autobuska stanica
 • 17:50 Đuriselo – Drenovac – Autobuska stanica
 • 18:05 Drenovac – Autobuska stanica
 • 20:40 Drenovac – Đuriselo – Autobuska stanica
 • 20:55 Đuriselo – Autobuska stanica

Smer A

 • 6:00 Autobuska stanica – Đuriselo (u povratku Drenovac)
 • 9:50 Autobuska stanica – Đuriselo (u povratku Drenovac)
 • 11:30 Autobuska stanica – Drenovac – Đuriselo
 • 15:30 Autobuska stanica – Drenovac – Đuriselo
 • 20:05 Autobuska stanica – Drenovac – Đuriselo

Smer B

 • 5:00 Đuriselo – Drenovac – Autobuska stanica
 • 5:15 Drenovac – Autobuska stanica
 • 6:35 Đuriselo – Drenovac – Autobuska stanica
 • 6:50 Drenovac – Autobuska stanica
 • 10:30 Đuriselo – Drenovac – Autobuska stanica
 • 10:45 Drenovac – Autobuska stanica
 • 12:05 Drenovac – Đuriselo – Autobuska stanica
 • 12:20 Đuriselo – Autobuska stanica
 • 16:10 Drenovac – Đuriselo – Autobuska stanica
 • 16:30 Đuriselo – Autobuska stanica
 • 20:45 Drenovac – Đuriselo – Autobuska stanica
 • 20:55 Đuriselo – Autobuska stanica

Smer A

 • 7:00 Autobuska stanica – Drenovac – Đuriselo
 • 12:00 Autobuska stanica – Đuriselo (u povratku Drenovac)
 • 15:30 Autobuska stanica – Drenovac – Đuriselo
 • 17:30 Autobuska stanica – Đuriselo (u povratku Drenovac)

Smer B

 • 6:00 Đuriselo – Drenovac – Autobuska stanica
 • 6:15 Drenovac – Autobuska stanica
 • 7:45 Drenovac – Đuriselo – Autobuska stanica
 • 8:00 Đuriselo – Autobuska stanica
 • 12:40 Đuriselo – Drenovac – Autobuska stanica
 • 12:55 Drenovac – Autobuska stanica
 • 16:10 Drenovac – Đuriselo – Autobuska stanica
 • 16:30 Đuriselo – Autobuska stanica
 • 18:15 Đuriselo – Drenovac – Autobuska stanica
 • 18:30 Drenovac – Autobuska stanica