Линија 610

Крагујевац - Дреновац - Ђурисело

Смер А

 • 6:05 Аутобуска станица – Дреновац – Ђурисело
 • 10:30 Аутобуска станица – Дреновац – Ђурисело
 • 12:00 Аутобуска станица – Ђурисело (у повратку Дреновац)
 • 14:10 Аутобуска станица – Дреновац – Ђурисело
 • 15:40 Аутобуска станица – Дреновац – Ђурисело
 • 17:20 Аутобуска станица – Ђурисело (у повратку Дреновац)
 • 20:05 Аутобуска станица – Дреновац – Ђурисело
 • 22:15 Аутобуска станица – Дреновац – Ђурисело

Смер Б

 • 4:50 Ђурисело – Дреновац – Аутобуска станица
 • 5:05 Дреновац – Аутобуска станица
 • 6:45 Дреновац – Ђурисело – Аутобуска станица
 • 7:00 Ђурисело – Аутобуска станица
 • 11:10 Дреновац – Ђурисело – Аутобуска станица
 • 11:25 Ђурисело – Аутобуска станица
 • 12:40 Ђурисело – Дреновац – Аутобуска станица
 • 12:55 Дреновац – Аутобуска станица
 • 14:50 Дреновац – Ђурисело – Аутобуска станица
 • 15:05 Ђурисело – Аутобуска станица
 • 16:20 Дреновац – Ђурисело – Аутобуска станица
 • 16:40 Ђурисело – Аутобуска станица
 • 17:50 Ђурисело – Дреновац – Аутобуска станица
 • 18:05 Дреновац – Аутобуска станица
 • 20:40 Дреновац – Ђурисело – Аутобуска станица
 • 20:55 Ђурисело – Аутобуска станица

Смер А

 • 6:00 Аутобуска станица – Ђурисело (у повратку Дреновац)
 • 9:50 Аутобуска станица – Ђурисело (у повратку Дреновац)
 • 11:30 Аутобуска станица – Дреновац – Ђурисело
 • 15:30 Аутобуска станица – Дреновац – Ђурисело
 • 20:05 Аутобуска станица – Дреновац – Ђурисело

Смер Б

 • 5:00 Ђурисело – Дреновац – Аутобуска станица
 • 5:15 Дреновац – Аутобуска станица
 • 6:35 Ђурисело – Дреновац – Аутобуска станица
 • 6:50 Дреновац – Аутобуска станица
 • 10:30 Ђурисело – Дреновац – Аутобуска станица
 • 10:45 Дреновац – Аутобуска станица
 • 12:05 Дреновац – Ђурисело – Аутобуска станица
 • 12:20 Ђурисело – Аутобуска станица
 • 16:10 Дреновац – Ђурисело – Аутобуска станица
 • 16:30 Ђурисело – Аутобуска станица
 • 20:45 Дреновац – Ђурисело – Аутобуска станица
 • 20:55 Ђурисело – Аутобуска станица

Смер А

 • 7:00 Аутобуска станица – Дреновац – Ђурисело
 • 12:00 Аутобуска станица – Ђурисело (у повратку Дреновац)
 • 15:30 Аутобуска станица – Дреновац – Ђурисело
 • 17:30 Аутобуска станица – Ђурисело (у повратку Дреновац)

Смер Б

 • 6:00 Ђурисело – Дреновац – Аутобуска станица
 • 6:15 Дреновац – Аутобуска станица
 • 7:45 Дреновац – Ђурисело – Аутобуска станица
 • 8:00 Ђурисело – Аутобуска станица
 • 12:40 Ђурисело – Дреновац – Аутобуска станица
 • 12:55 Дреновац – Аутобуска станица
 • 16:10 Дреновац – Ђурисело – Аутобуска станица
 • 16:30 Ђурисело – Аутобуска станица
 • 18:15 Ђурисело – Дреновац – Аутобуска станица
 • 18:30 Дреновац – Аутобуска станица