Linija 606

Kragujevac - Stragari

Smer A

 • 5:00 Autobuska stanica – Stragari
 • 6:40 Autobuska stanica Čumić škola – Stragari
 • 11:20 Autobuska stanica – Stragari
 • 15:30 Autobuska stanica – Stragari
 • 16:30 Autobuska stanica – Stragari
 • 20:10 Autobuska stanica – Stragari

Smer B

 • 4:50 Stragari – Autobuska stanica
 • 6:00 Stragari – Autobuska stanica
 • 8:00 Stragari – Autobuska stanica
 • 12:30 Stragari – Čumić škola – Autobuska stanica
 • 14:10 Stragari – Autobuska stanica
 • 17:30 Stragari – Autobuska stanica
 • 19:00 Stragari – Autobuska stanica

Smer A

 • 7:00 Autobuska stanica – Stragari
 • 11:20 Autobuska stanica – Stragari
 • 15:30 Autobuska stanica – Stragari
 • 20:10 Autobuska stanica – Stragari

Smer B

 • 6:00 Stragari – Autobuska stanica
 • 8:00 Stragari – Autobuska stanica
 • 12:30 Stragari – Autobuska stanica
 • 19:00 Stragari – Autobuska stanica

Smer A

 • 7:00 Autobuska stanica – Stragari
 • 12:00 Autobuska stanica – Stragari
 • 15:30 Autobuska stanica – Stragari
 • 20:10 Autobuska stanica – Stragari

Smer B

 • 6:00 Stragari – Autobuska stanica
 • 8:00 Stragari – Autobuska stanica
 • 13:00 Stragari – Autobuska stanica
 • 19:00 Stragari – Autobuska stanica