Линија 605

Крагујевац - Дулене

Смер А

 • 3:50 Аутобуска станица – Дулене
 • 6:15 Аутобуска станица – Дулене
 • 12:30 Аутобуска станица – В.Сугубина – Дулене
 • 15:30 Аутобуска станица – Дулене

Смер Б

 • 4:40 Дулене – Аутобуска станица
 • 7:05 Дулене – В.Сугубина – Аутобуска станица
 • 14:00 Дулене – Аутобуска станица
 • 17:00 Дулене – Аутобуска станица
 • 21:15  Дулене – Аутобуска станица

Смер А

 • 6:05 Аутобуска станица – Дулене
 • 16:30 Аутобуска станица – Дулене

Смер Б

 • 7:05 Дулене – Аутобуска станица
 • 18:00 Дулене – Аутобуска станица

Смер А

 • 6:05 Аутобуска станица – Дулене
 • 16:30 Аутобуска станица – Дулене

Смер Б

 • 7:05 Дулене – Аутобуска станица
 • 18:00 Дулене – Аутобуска станица