Линија 602

Крагујевац - Рогојевац - Каменица

Смер А

 • 6:00 Аутобуска станица – Рогојевац
 • 6:25 Аутобуска станица – Рамаћа – Каменица
 • 11:40 Аутобуска станица – Рогојевац
 • 12:30 Аутобуска станица – Каменица
 • 13:40 Аутобуска станица – Рогојевац
 • 15:30 Аутобуска станица – Рамаћа – Каменица
 • 18:50 Аутобуска станица – Рогојевац
 • 20:10 Аутобуска станица – Рамаћа – Каменица

Смер Б

 • 5:00 Каменица – Рамаћа – Аутобуска станица
 • 6:50 Рогојевац – Аутобуска станица
 • 7:45 Каменица – Аутобуска станица
 • 12:30 Рогојевац – Аутобуска станица
 • 13:20 Каменица – Рамаћа – Аутобуска станицa
 • 14:15 Рогојевац – Аутобуска станица
 • 17:00 Каменица – Аутобуска станица
 • 19:30 Рогојевац – Аутобуска станица

Смер А

 • 6:30 Аутобуска станица – Рамаћа – Каменица
 • 12:00 Аутобуска станица – Рогојевац
 • 15:30 Аутобуска станица – Рамаћа – Каменица
 • 20:00 Аутобуска станица – Рамаћа – Каменица

Смер Б

 • 5:15 Каменица – Рамаћа – Аутобуска станица
 • 7:40 Каменица – Аутобуска станица
 • 12:30 Рогојевац – Аутобуска станица
 • 17:00 Каменица – Аутобуска станица

Смер А

 • 7:00 Аутобуска станица – Рамаћа – Каменица
 • 16:00 Аутобуска станица – Каменица
 • 20:00 Аутобуска станица – Рамаћа – Каменица

Смер Б

 • 5:30 Каменица – Рамаћа – Аутобуска станица
 • 8:00 Каменица – Аутобуска станица
 • 17:00 Каменица – Рамаћа – Аутобуска станица