Linija 6

Kvantaš - Autobuska stanica - Graošnica

Smer A

 • 5:00 Autobuska stanica – Grošnica
 • 5:45 Kvantaš – Grošnica
 • 6:10 Kvantaš – Grošnica
 • 7:25 Kvantaš – Grošnica
 • 8:40 Autobuska stanica – Grošnica
 • 9:50 Autobuska stanica – Grošnica
 • 11:10 Autobuska stanica – Grošnica
 • 11:55 Autobuska stanica – Grošnica
 • 12:30 Autobuska stanica – Grošnica
 • 13:30 Kvantaš – Grošnica
 • 14:10 Kvantaš – Grošnica
 • 15:10 Kvantaš – Grošnica
 • 16:15 Kvantaš – Grošnica
 • 16:40 Kvantaš – Grošnica
 • 18:15 Kvantaš – Grošnica
 • 20:00 Kvantaš – Grošnica
 • 22:10 Kvantaš – Grošnica

Smer B

 • 4:55 Grošnica – Kvantaš
 • 5:30 Grošnica – Kvantaš
 • 6:35 Grošnica – Kvantaš
 • 6:50 Grošnica – Kvantaš
 • 8:05 Grošnica – Autobuska stanica
 • 9:15 Grošnica – Autobuska stanica
 • 10:30 Grošnica – Autobuska stanica
 • 11:50 Grošnica – Autobuska stanica
 • 12:40 Grošnica – Kvantaš
 • 13:10 Grošnica – Kvantaš
 • 14:15 Grošnica – Kvantaš
 • 15:00 Grošnica – Kvantaš
 • 16:00 Grošnica – Kvantaš
 • 17:15 Grošnica – Kvantaš
 • 19:15 Grošnica – Kvantaš
 • 21:15 Grošnica – Kvantaš

Smer A

 • 5:40 Kvantaš – Grošnica
 • 6:50 Kvantaš – Grošnica
 • 8:25 Autobuska stanica – Grošnica
 • 11:10 Autobuska stanica – Grošnica
 • 12:30 Autobuska stanica – Grošnica
 • 14:05 Kvantaš – Grošnica
 • 16:15 Kvantaš – Grošnica
 • 17:45 Autobuska stanica – Grošnica
 • 19:15 Autobuska stanica – Grošnica
 • 20:35 Autobuska stanica – Grošnica
 • 22:10 Kvantaš – Grošnica

Smer B

 • 5:00 Grošnica – Kvantaš
 • 6:15 Grošnica – Kvantaš
 • 7:30 Grošnica – Autobuska stanica
 • 9:00 Grošnica – Autobuska stanica
 • 11:50 Grošnica – Autobuska stanica
 • 13:10 Grošnica – Kvantaš
 • 15:00 Grošnica – Kvantaš
 • 17:00 Grošnica – Autobuska stanica
 • 18:30 Grošnica – Autobuska stanica
 • 19:55 Grošnica – Autobuska stanica
 • 21:15 Grošnica – Kvantaš

Smer A

 • 5:40 Autobuska stanica – Grošnica
 • 6:50 Autobuska stanica – Grošnica
 • 8:10 Autobuska stanica – Grošnica
 • 10:10 Autobuska stanica – Grošnica
 • 12:10 Autobuska stanica – Grošnica
 • 15:10 Autobuska stanica – Grošnica
 • 17:10 Autobuska stanica – Grošnica
 • 19:10 Autobuska stanica – Grošnica
 • 21:10 Autobuska stanica – Grošnica

Smer B

 • 6:15 Grošnica – Autobuska stanica
 • 7:30 Grošnica – Autobuska stanica
 • 9:10 Grošnica – Autobuska stanica
 • 11:10 Grošnica – Autobuska stanica
 • 13:10 Grošnica – Autobuska stanica
 • 16:10 Grošnica – Autobuska stanica
 • 18:10 Grošnica – Autobuska stanica
 • 20:10 Grošnica – Autobuska stanica