Линија 4

Аутобуска станица - Стара Колонија - Аутобуска станица

Смер А

 • 5:00 Аутобуска станица
 • 5:30 Аутобуска станица
 • 6:10 Аутобуска станица
 • 6:50 Аутобуска станица
 • 7:30 Аутобуска станица
 • 8:10 Аутобуска станица
 • 8:50 Аутобуска станица
 • 9:30 Аутобуска станица
 • 10:10 Аутобуска станица
 • 10:50 Аутобуска станица
 • 11:30 Аутобуска станица
 • 12:10 Аутобуска станица
 • 12:50 Аутобуска станица
 • 13:30 Аутобуска станица
 • 14:10 Аутобуска станица
 • 14:50 Аутобуска станица
 • 15:30 Аутобуска станица
 • 16:10 Аутобуска станица
 • 16:50 Аутобуска станица
 • 17:30 Аутобуска станица
 • 18:10 Аутобуска станица
 • 18:50 Аутобуска станица
 • 19:30 Аутобуска станица
 • 20:10 Аутобуска станица
 • 20:50 Аутобуска станица
 • 21:30 Аутобуска станица
 • 22:10 Аутобуска станица

Смер А

 • 5:00 Аутобуска станица
 • 5:30 Аутобуска станица
 • 6:10 Аутобуска станица
 • 6:50 Аутобуска станица
 • 7:30 Аутобуска станица
 • 8:10 Аутобуска станица
 • 8:50 Аутобуска станица
 • 9:30 Аутобуска станица
 • 10:10 Аутобуска станица
 • 10:50 Аутобуска станица
 • 11:30 Аутобуска станица
 • 12:10 Аутобуска станица
 • 12:50 Аутобуска станица
 • 13:30 Аутобуска станица
 • 14:10 Аутобуска станица
 • 14:50 Аутобуска станица
 • 15:30 Аутобуска станица
 • 16:10 Аутобуска станица
 • 16:50 Аутобуска станица
 • 17:30 Аутобуска станица
 • 18:10 Аутобуска станица
 • 18:50 Аутобуска станица
 • 19:30 Аутобуска станица
 • 20:10 Аутобуска станица
 • 20:50 Аутобуска станица
 • 21:30 Аутобуска станица
 • 22:10 Аутобуска станица

Смер А

 • 5:30 Аутобуска станица
 • 6:10 Аутобуска станица
 • 7:10 Аутобуска станица
 • 8:10 Аутобуска станица
 • 9:10 Аутобуска станица
 • 10:10 Аутобуска станица
 • 11:10 Аутобуска станица
 • 12:10 Аутобуска станица
 • 13:10 Аутобуска станица
 • 14:10 Аутобуска станица
 • 15:10 Аутобуска станица
 • 16:10 Аутобуска станица
 • 17:10 Аутобуска станица
 • 18:10 Аутобуска станица
 • 19:10 Аутобуска станица
 • 20:10 Аутобуска станица