Линија 26

Мале Пчелице (Старо село) - Теферич (Викенд насеље)

Смер А

 • 05:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 06:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 06:55 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 07:45 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 09:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 10:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 11:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 12:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 13:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 14:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 15:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 16:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 17:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 18:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 19:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 20:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 21:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 22:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)

Смер Б

 • 05:10 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 05:55 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 06:50 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 08:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 09:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 10:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 11:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 12:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 13:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 14:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 15:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 16:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 17:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 18:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 19:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 20:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 21:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 22:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице

Смер А

 • 6:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 8:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 10:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 12:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 14:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 16:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 18:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 20:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)

Смер Б

 • 5:10 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 7:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 9:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 11:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 13:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 15:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 17:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 19:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 21:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице

Смер А

 • 6:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 8:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 10:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 12:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 14:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 16:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 18:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)
 • 20:00 Мале Пчелице – Теферич (Викенд насеље)

Смер Б

 • 7:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 9:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 11:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 13:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 15:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 17:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 19:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице
 • 21:00 Теферич (Викенд насеље) – Мале Пчелице