Linija 17

Baljkovac - Dom starih - Jezero

Smer A

 • 4:50 Baljkovac – Dom Starih
 • 5:45 Baljkovac – Dom Starih
 • 6:55 Baljkovac – Jezero
 • 8:30 Baljkovac – Dom Starih
 • 9:35 Baljkovac – Jezero
 • 11:00 Baljkovac – Dom Starih
 • 12:05 Baljkovac – Dom Starih
 • 13:10 Baljkovac – Dom Starih
 • 14:45 Baljkovac – Jezero
 • 16:10 Baljkovac – Dom Starih
 • 17:40 Baljkovac – Dom Starih
 • 19:10 Baljkovac – Jezero
 • 20:45 Baljkovac – Dom Starih

Smer B

 • 05:20 Dom Starih – Baljkovac
 • 06:20 Dom Starih – Baljkovac
 • 07:45 Jezero – Baljkovac
 • 09:05 Dom Starih – Baljkovac
 • 10:20 Jezero – Baljkovac
 • 11:35 Dom Starih – Baljkovac
 • 12:40 Dom Starih – Baljkovac
 • 14:00 Dom Starih – Baljkovac
 • 15:30 Jezero – Baljkovac
 • 17:00  Dom Starih – Baljkovac
 • 18:30 Dom Starih – Baljkovac
 • 20:00 Jezero – Baljkovac
 • 22:15 Dom Starih – Baljkovac

Smer A

 • 4:50 Baljkovac – Dom Starih
 • 5:45 Baljkovac – Dom Starih
 • 6:55 Baljkovac – Jezero
 • 8:30 Baljkovac – Dom Starih
 • 9:35 Baljkovac – Jezero
 • 11:00 Baljkovac – Dom Starih
 • 12:05 Baljkovac – Dom Starih
 • 13:10 Baljkovac – Dom Starih
 • 14:45 Baljkovac – Jezero
 • 16:10 Baljkovac – Dom Starih
 • 17:40 Baljkovac – Dom Starih
 • 19:10 Baljkovac – Jezero
 • 20:45 Baljkovac – Dom Starih

Smer B

 • 05:20 Dom Starih – Baljkovac
 • 06:20 Dom Starih – Baljkovac
 • 07:45 Jezero – Baljkovac
 • 09:05 Dom Starih – Baljkovac
 • 10:20 Jezero – Baljkovac
 • 11:35 Dom Starih – Baljkovac
 • 12:40 Dom Starih – Baljkovac
 • 14:00 Dom Starih – Baljkovac
 • 15:30 Jezero – Baljkovac
 • 17:00  Dom Starih – Baljkovac
 • 18:30 Dom Starih – Baljkovac
 • 20:00 Jezero – Baljkovac
 • 22:15 Dom Starih – Baljkovac

Smer A

 • 5:45 Baljkovac – Dom Starih
 • 6:55 Baljkovac – Dom Starih
 • 8:10 Baljkovac – Dom Starih
 • 9:15 Baljkovac – Dom Starih
 • 10:40 Baljkovac – Dom Starih
 • 12:00 Baljkovac – Dom Starih
 • 13:20 Baljkovac – Dom Starih
 • 14:45 Baljkovac – Dom Starih
 • 16:10 Baljkovac – Dom Starih
 • 17:40 Baljkovac – Dom Starih
 • 19:10 Baljkovac – Dom Starih
 • 20:45 Baljkovac – Dom Starih

Smer B

 • 06:20 Dom Starih – Baljkovac
 • 07:40 Dom Starih – Baljkovac
 • 08:45 Dom Starih – Baljkovac
 • 10:00 Dom Starih – Baljkovac
 • 11:25 Dom Starih – Baljkovac
 • 12:45 Dom Starih – Baljkovac
 • 14:05 Dom Starih – Baljkovac
 • 15:30 Dom Starih – Baljkovac
 • 17:00 Dom Starih – Baljkovac
 • 18:30 Dom Starih – Baljkovac
 • 20:00 Dom Starih – Baljkovac