Zamena legitimacija za lica starija od 65 godina počinje od 25. maja i trajaće do 25. avgusta. Svaki korisnik će prilikom dolaska u Agenciju dobiti broj koji će predstavljati redosled izdavanja kartice za taj dan. Za korisnike koji poseduju legitimaciju za 2019. godinu, zamena je besplatna.