Услед зимских услова аутобуси јавног градског и приградског превоза скраћено саобраћају на следећим линијама:

  • Линија 605 Крагујевац(А.Станица) – Дубрава – Дулени, саобраћа до Првог ракља( Не саобраћа за Дубраву и Дулене )
  • Линија 609 Крагујевац(А.Станица) – Пајазитово – Мала Врбица, саобраћа до Пајазитова( не саобраћа до Мале Врбице )
  • Линија 612 Крагујевац(А.Станица) – Вињиште, саобраћа до коша у Вињиштима