Услед поледице на коловозу аутобуси јавног градског и приградског превоза скраћено саобраћају на следећим линијама:

 

  • Линија 13 Трмбас – Грошница, саобраћа до моста у Трмбасу
  • Линија 14 Трмбас – Кванташ, саобраћа до моста у Трмбасу
  • Линија 24 Ћава – Кошутњак Брдо, не саобраћа до Кошутњак брда, већ возила саобраћају до Илићева самопослуге;
  • Линија 26 Мале Пчелице(Старо Село) -Теферич В.Насеље, саобраћа преко надвожњака у Бресници до крајњег терминуса Теферич викенд насеље, односно не саобраћа поред Силоса;
  • Линија 605 Крагујевац(А.Станица) – Дубрава – Дулени, саобраћа до Првог ракља( Не саобраћа за Дубраву и Дулене )
  • Линија 609 Крагујевац(А.Станица) – Пајазитово – Мала Врбица, саобраћа до Пајазитова( не саобраћа до Мале Врбице )
  • Линија 612 Крагујевац(А.Станица) – Вињиште, саобраћа до коша у Вињиштима