Gradska agencija za saobraćaj je danas na autobuskom stajalištu Ured 2 predstavila novo rešenje u pogledu bezbednosti u javnom prevozu – ogledala koja će biti od velike pomoći vozačima autobusa u gradskom prevozu.

– Na dvadeset najprometnijih stajališta postavili smo ogledala pomoću kojih će vozači autobusa imati jasan pregled i drugih i trećih vrata, kao i dela unutrašnjosti samih autobusa – izjavio je direktor Gradske agencije za saobraćaj Dušan Obradović. Time će, po rečima Obradovića biti povećana bezbednost svih učesnika u javnom gradskom i prigradskom prevozu, pogotovu dece, starijih osoba i osoba sa pomagalima, čime će se broj nezgoda biti drastično smanjen.

– Ovo je samo prvi korak, ušli smo u izradu „Studije o bezbednosti u gradskom i prigradskom saobraćaju“ koja će obuhvatiti sva stajališta, raskrsnice i okretnice i koja će dati rešenja za apsolutnu bezbednost svih učesnika u javnom prevozu – dodao je Dušan Obradović.

Gradska agencija za saobraćaj će dobijena rešenja iz studije ugraditi i u novi tender za obavljanje javnog prevoza, u pogledu zahteva prema prevoznicima čime će se sveukupna bezbednost korisnika javnog prevoza biti podignuta na najviši nivo.