Nakon postavljanja novog (pilot) stajališta kod Ureda, staro koje se nalazilo na toj lokaciji reparirano je i postavljeno na lokaciji “Nova škola” u Stanovu.

Stajalište “Nova škola” nije u planu rekonstrukcije “100 novih stajališta” ali je najfrekfentnije po broju putnika, što je utvrđeno na osnovu analize sa uređaja (tkz “brojača”) koji se nalaze u svim vozilima javnog transporta putnika.

U želji da na transparentan način raspolažemo gradskom imovinom postavili smo pravilo da se stajališta raspoređuju isključivo prema broju putnika koji ga koriste.

Ovom prilikom obaveštavamo javnost o tome da su, kao što je i obećano i najavljeno, obezbeđena sredstva za nabavku 100 savremenih stajališta i da se pretpostavlja da će radovi i postavljanje novih krenuti od septembra meseca nakon završene javne nabavke koju sprovodi JKP Šumadija.