Након постављања новог (пилот) стајалишта код Уреда, старо које се налазило на тој локацији репарирано је и постављено на локацији “Нова школа” у Станову.

Стајалиште “Нова школа” није у плану реконструкције “100 нових стајалишта” али је најфрекфентније по броју путника, што је утврђено на основу анализе са уређаја (ткз “бројача”) који се налазе у свим возилима јавног транспорта путника.

У жељи да на транспарентан начин располажемо градском имовином поставили смо правило да се стајалишта распоређују искључиво према броју путника који га користе.

Овом приликом обавештавамо јавност о томе да су, као што је и обећано и најављено, обезбеђена средства за набавку 100 савремених стајалишта и да се претпоставља да ће радови и постављање нових кренути од септембра месеца након завршене јавне набавке коју спроводи ЈKП Шумадија.