ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У МЗ БАГРЕМАР

Уводи се привремени режим саобраћаја у МЗ Багремар, у Илинденској улици због извођења радова на рехабилитацији коловоза у периоду од 25.08.2020. године до 31.08.2020. године.

У овом периоду возила јавног превоза са следећим ознакама саобраћаће:

– Возила са ознаком број 8 која саобраћају до Багремара упућују се из улице Булевар краљице Марије у улицу Краљевачког батаљона, затим у улицу Краља Милутина, Љубише Богдановића, Милана Обрадовића до раскрснице са улицом Стеве Книћанина, а у повратку из улице Милана Обрадовића у улицу Љубише Богдановића, Краља Милутина, Краљевачког батаљона, Булевар краљице Марије и даље регистрованом трасом.

– Возила са ознаком број 8 која саобраћају до Вишњака упућују се из улице Булевар краљице Марије у улицу Краљевачког батаљона, затим у улицу Краља Милутина, Љубише Богдановића, Милана Обрадовића, Радована Мићовића и даље регистрованом трасом, а у повратку из улице Радована Мићовића у улицу Милана Обрадовића, Љубише Богдановића, Краља Милутина, Краљевачког батаљона, Булевар краљице Марије и даље регистрованом трасом.

– Возила са ознаком 26 се упућују из улице Булевар краљице Марије у улицу Краљевачког батаљона, затим у улицу Краља Милутина, Љубише Богдановића, Милана Обрадовића, Радована Мићовића и даље регистрованом трасом, а у повратку из улице Радована Мићовића у улицу Милана Обрадовића, Љубише Богдановића, Краља Милутина, Краљевачког батаљона, Булевар краљице Марије и даље регистрованом трасом.

– Возила са ознаком 11А се упућују из улице Булевар краљице Марије у улицу Краљевачког батаљона, затим у улицу Краља Милутина, Љубише Богдановића, Милана Обрадовића, Радована Мићовића и даље регистрованом трасом.

– Возила са ознаком 11Б се упућују из улице Радована Мићовића у улицу Милана Обрадовића, Љубише Богдановића, Краља Милутина, Краљевачког батаљона, Булевар краљице Марије и даље регистрованом трасом.

За време измена режима саобраћаја возила ће на измењеним трасама користити постојећа регистрована стајалишта.