Unapređenje usluga JKP Šumadija Kragujevac – Izdavanje eKG kartica za javni prevoz bez nepotrebne „papirologije“

Od 25. maja 2020. godine korisnicima usluga Sektora javnog transporta putnika u Kragujevcu pojednostavljena je procedura za izradu i obnavljanje eKG kartica za javni prevoz.

Ovaj segment je pokazatelj kontinuirane misije JKP Šumadija Kragujevac usmerene ka pružanju kvalitetnijih usluga građanima Kragujevca.

Unapređenje usluge nastalo je integracijom informacionih sistema JKP Šumadija Kragujevac i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Na ovaj način omogućen je pristup informacijama iz četiri velike državne baze:

Nacionalne službe za zapošljavanje, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, PIO fonda i MUP-a.

Naš sistem automatski svakog meseca proverava status korisnika javnog prevoza u bazama i na taj način  se vrši automatski produžetak prava na korišćenje povlašćene eKG kartice za prevoz.

Korisnicima javnog prevoza u Kragujevcu omogućeno je da jednim dolaskom u korisnički servis JKP Šumadija Kragujevac u ul. Kralja Petra I br. 22 samo uz ličnu kartu dobiju eKG karticu za prevoz.

Ovim unapređenjem usluge ka krajnjim korisnicima JKP Šumadija Kragujevac pokazuje da su joj na prvom mestu korisnici usluga, ali i održivi razvoj grada Kragujevca od koga benefite imaju čak i građani koji ne koriste javni prevoz.