Унапређење услуга ЈКП Шумадија Крагујевац – Издавање еКГ картица за јавни превоз без непотребне „папирологије“

Од 25. маја 2020. године корисницима услуга Сектора јавног транспорта путника у Крагујевцу поједностављена је процедура за израду и обнављање еКГ картица за јавни превоз.

Овај сегмент је показатељ континуиране мисије ЈКП Шумадија Крагујевац усмерене ка пружању квалитетнијих услуга грађанима Крагујевца.

Унапређење услуге настало је интеграцијом информационих система ЈКП Шумадија Крагујевац и Канцеларије за информационе технологије и електронску управу. На овај начин омогућен је приступ информацијама из четири велике државне базе:

Националне службе за запошљавање, Централног регистра обавезног социјалног осигурања, ПИО фонда и МУП-а.

Наш систем аутоматски сваког месеца проверава статус корисника јавног превоза у базама и на тај начин  се врши аутоматски продужетак права на коришћење повлашћене еКГ картице за превоз.

Корисницима јавног превоза у Крагујевцу омогућено је да једним доласком у кориснички сервис ЈКП Шумадија Крагујевац у ул. Краља Петра I бр. 22 само уз личну карту добију еКГ картицу за превоз.

Овим унапређењем услуге ка крајњим корисницима ЈКП Шумадија Крагујевац показује да су јој на првом месту корисници услуга, али и одрживи развој града Крагујевца од кога бенефите имају чак и грађани који не користе јавни превоз.