OBAVEŠTAVAMO KORISNIKE DA MOGU KORISTITI INTERNET DOPUNU.

DOPUNITE VAŠE PERSONALIZOVANE KARTICE BEZ ČEKANJA U REDU.

KARTICE MOŽETE DOPUNITI OD 26. U MESECU ZA NAREDNI MESEC.

SREĆAN PUT!

VAŠ e-KG