Obaveštavamo korisnike javnog transporta putnika u Kragujevcu da se na osnovu rešenja Gradske uprave produžava privremeni režim saobraćaja u ulicama Petra Dobrovića i Pere Dobrinovića. Vozila na liniji 18 Bozman – Mala Vaga – Bozman saobraćaće skraćenom trasom do okretnice na Bozmanu, gde će biti okretnica i početna stanica do 25.01.2024. godine.