ЈКП Шумадија Крагујевац обавештава кориснике јавног транспорта путника који поседују еКГ картицу Б4 категорије односно лица са и преко 65 година старости, уколико су картицу купили у 2019. и у првој половини 2020. године да је потребно да изврше замену исте, због рока важења од 3 године.

Замену је могуће извршити у просторијама Корисничког сервиса Јавног транспорта путника у улици Краља Петра I бр. 22, радним данима у периоду од 07 до 17 часова. Приликом замене потребно је да корисници са собом понесу личну карту и стару еКГ картицу. Фотографисање се врши на лицу места, а цена израде нове картице износи 300 динара.

Све додатне информације корисници могу добити телефонским путем на број 034/300-371 у времену од 07 до 15 часова.