JKP Šumadija Kragujevac obaveštava korisnike javnog transporta putnika u Kragujevcu o izmenama u redu vožnje na linijama 8 i 11 za radni dan od 03. juna 2024. godine prema sledećem:

Linija br. 11

 • polazak u 18:15 od Hotela u smeru B se pomera na 18:40.

Linija br. 8

 • Polazak u 7:30 iz Bagremara produžava se do Stare Opštine,
 • Polazak u 7:45 iz Višnjaka skraćuje se do Ilićevo – Spomenik,
 • Polazak u 9:30 iz Višnjaka pomera se na 9:25,
 • Polazak u 11:50 iz Bagremara pomera se na 11:45 iz Višnjaka,
 • Polazak u 12:50 iz Višnjaka pomera se na 12:55,
 • Polazak u 19:25 iz Bagremara pomera se iz Višnjaka,
 • Polazak u 20:10 iz Višnjaka pomera se na 20:20,
 • Polazak u 21:05 iz Bagremara pomera se na 21:25 do Ilićevo – Spomenik.
 • Polazak u 6:50 iz Stare Opštine pomera se na 6:45,
 • Polazak u 8:35 iz Stare Opštine pomera se na 8:25,
 • Polazak u 20:10 iz Stare Opštine pomera se na 20:20,
 • Polazak u 22:05 iz Stare Opštine pomera se na 22:10 od Ilićevo –  Spomenika.