MARINA MILOSAVLJEVIĆ

diplomirani ekonomista

Obrazovanje:

 • Osnovna škola “Milutin i Draginja Todorović”
 • Prva kragujevačka gimnazija
 • Fakultet “Alfa” Beograd

Radno iskustvo:

 • od 04.10.2010. do 28.01.2013.godine – “DIS” market- poslovođa
 • od 29.01.2013. do 30.06.2013.godine – “GAS” doo – stručni saradnik za
  komercijalno finansijske poslove
 • od 01.07.2013. do 15.04.2018.godine – “GAS” doo – samostalni stručni saradnik za
  komercijalno finansijske poslove
 • od 16.04.2018. do 30.06.2018.godine – “GAS” doo – koordinator aktivne
  komercijale
 • od 01.07.2018. do 17.10.2018.godine – “GAS” doo – rukovodilac službe za
  komercijalu, marketing i informisanje
 • od 18.10.2018.godine – “GAS” doo – interni revizor

Ostalo:

 • rođena 10.02.1982.godine u Kragujevcu
 • udata, majka dvoje dece
 • mejl: marina.milosavljevic@kgbus.rs