This post is also available in: sr

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo korisnike eKG kartica za kategoriju lica sa i preko 65 godina starosti, da će ista biti automatski produžena za 2020.godinu, bez potrebe dolaska u prostorije Gradske agencije za saobraćaj.

Obaveštavamo korisnike eKG kartica, dobijenih po osnovu Odluke o ostvarivanju prava na prevoz povlašćenih kategorija građana na teritoriji grada Kragujevca, da istu mogu produžiti (za 2020.godinu) od 16.12.2019.godine u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj. Obaveštenje se odnosi na sledeće kategorije korisnika:

 • ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi,
 • gluva i nagluva lica,
 • slepa i slabovida lica,
 • lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije,
 • lica obolela od mišićne distrofije,
 • lica obolela od multiple skleroze,
 • dijalizirana, transplantirana lica i hronični bubrežni bolesnici,
 • lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja,
 • dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali 75 i više puta,
 • civilni invalidi rata i
 • korisnici prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca

Od dokumentacije je potrebno poneti potvrdu da je korisnik u statusu nezaposlenog lica(ne starija od 15 dana;izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje) ili potvrdu RFPIO fonda o postojanju/nepostojanju prijave na osiguranje(ne starija od 15 dana), ličnu kartu i eKG karticu.