Cenovnik za iznajmljivanje specijalizovanog vozila za OSI

Za korišćenje specijalizovanog vozila za prevoz osoba sa invaliditetom, korisnik usluge je u obavezi da uplati fiksni deo u zavisnosti od vremenskog korišćenja i to:

Vreme korišćenja
Cena
 0 – 4 časova 1 820 dinara
4 – 7 časova 2 900 dinara

Pored fiksnog iznosa korisnik usluge je u obavezi da uplati i deo koji zavisi od dužine relacije na kojoj se prevozi, i to:

Dužina relacije
Cena
 0 – 50 kilometara 2 250 dinara
50 – 100 kilometara 4 500 dinara

Ukoliko korisnik usluge koristi vozilo na relaciji dužoj od 100 km (nezavisno od vremenskog korišćenja), troškovi usluge će mu biti naplaćeni u iznosu od 75 dinara po kilometru.

  • Na iskazane cene se obračunava PDV od 20%
  • Troškovi koji nisu uračunati u cenu (putarina, troškovi parkiranja, smeštaj i hrana vozača i dr.) biće sastavni deo ponude i zavisiće od konkretnog zahteva korisnika usluge
Više o eKG karticama i uputstvima za korišćenje i dopunu možete pogledati na našoj eKG strani.