Linija 24

Ćava - Košutnjak brdo

Smer A

 • 05:25 Ćava – Košutnjak brdo
 • 06:15 Ćava – Košutnjak brdo
 • 06:50 Ćava – Košutnjak brdo
 • 07:25 Ćava – Košutnjak brdo
 • 08:35 Ćava – Košutnjak brdo
 • 09:50 Ćava – Košutnjak brdo
 • 11:20 Ćava – Košutnjak brdo
 • 12:35 Ćava – Košutnjak brdo
 • 13:05 Ćava – Košutnjak brdo
 • 13:55 Ćava – Košutnjak brdo
 • 15:05 Ćava – Košutnjak brdo
 • 16:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 17:00 Ćava – Košutnjak brdo
 • 18:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 19:25 Ćava – Košutnjak brdo
 • 20:35 Ćava – Košutnjak brdo
 • 22:10 Ćava – Košutnjak brdo

Smer B

 • 05:05 Košutnjak brdo – Ćava
 • 06:15 Košutnjak brdo – Ćava
 • 06:50 Košutnjak brdo – Ćava
 • 07:25 Košutnjak brdo – Ćava
 • 08:00 Košutnjak brdo – Ćava
 • 09:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 10:30 Košutnjak brdo – Ćava
 • 12:00 Košutnjak brdo – Ćava
 • 12:35 Košutnjak brdo – Ćava
 • 13:15 Košutnjak brdo – Ćava
 • 13:55 Košutnjak brdo – Ćava
 • 14:30 Košutnjak brdo – Ćava
 • 15:05 Košutnjak brdo – Ćava
 • 15:55 Košutnjak brdo – Ćava
 • 17:35 Košutnjak brdo – Ćava
 • 18:45 Košutnjak brdo – Ćava
 • 20:00 Košutnjak brdo – Ćava
 • 21:10 Košutnjak brdo – Ćava

Smer A

 • 05:25 Ćava – Košutnjak brdo
 • 06:35 Ćava – Košutnjak brdo
 • 08:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 10:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 12:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 13:55 Ćava – Košutnjak brdo
 • 15:05 Ćava – Košutnjak brdo
 • 17:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 19:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 20:35 Ćava – Košutnjak brdo
 • 22:10 Ćava – Košutnjak brdo

Smer B

 • 06:00 Košutnjak brdo – Ćava
 • 07:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 09:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 11:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 13:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 14:30 Košutnjak brdo – Ćava
 • 16:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 18:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 19:55 Košutnjak brdo – Ćava
 • 21:10 Košutnjak brdo – Ćava

Smer A

 • 5:25 Ćava – Košutnjak brdo
 • 6:35 Ćava – Košutnjak brdo
 • 8:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 10:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 12:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 14:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 16:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 18:10 Ćava – Košutnjak brdo
 • 20:10 Ćava – Košutnjak brdo

Smer B

 • 6:00 Košutnjak brdo – Ćava
 • 7:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 9:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 11:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 13:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 15:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 17:10 Košutnjak brdo – Ćava
 • 19:10 Košutnjak brdo – Ćava