Line 609

Line 609

Kragujevac - Gornje Grbice - Pajazitovo - Mala Vrbica

Direction А

 • 6:00 Аутобуска станица – Пајазитово
 • 10:00 Аутобуска станица – Пајазитово
 • 11:45 Аутобуска станица – Пајазитово
 • 14:00 Аутобуска станица – Пајазитово
 • 15:30 Аутобуска станица – Мала Врбица
 • 18:30 Аутобуска станица – Пајазитово
 • 20:30 Аутобуска станица – Пајазитово

Direction B

 • 5:00 Мала Врбица – Аутобуска станица
 • 6:40 Пајазитово – Аутобуска станица
 • 10:45 Пајазитово – Аутобуска станица
 • 12:40 Пајазитово – Аутобуска станица
 • 14:45 Пајазитово – Аутобуска станица
 • 16:45 Мала Врбица – Аутобуска станица
 • 19:15 Пајазитово – Аутобуска станица

Direction А

 • 6:00 Аутобуска станица – Мала Врбица
 • 11:45 Аутобуска станица – Пајазитово
 • 15:30 Аутобуска станица – Мала Врбица
 • 18:30 Аутобуска станица – Пајазитово

Direction B

 • 5:00 Пајазитово – Аутобуска станица
 • 7:00 Мала Врбица – Аутобуска станица
 • 12:40 Пајазитово – Аутобуска станица
 • 16:30 Мала Врбица – Аутобуска станица
 • 19:15 Пајазитово – Аутобуска станица

Direction А

 • 7:00 Аутобуска станица – Мала Врбица
 • 11:45 Аутобуска станица – Пајазитово
 • 18:30 Аутобуска станица – Мала Врбица

Direction B

 • 8:00 Мала Врбица – Аутобуска станица
 • 12:40 Пајазитово – Аутобуска станица
 • 19:30 Мала Врбица – Аутобуска станица