Line 5

Line 5

Vinogradi - Male Pčelice

Direction А

 • 4:55 Виногради – Мале Пчелице
 • 5:20 Виногради – Мале Пчелице
 • 5:45 Виногради – Мале Пчелице
 • 6:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 6:35 Виногради – Мале Пчелице
 • 7:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 7:25 Виногради – Мале Пчелице
 • 7:50 Виногради – Мале Пчелице
 • 8:15 Виногради – Мале Пчелице
 • 9:05 Виногради – Мале Пчелице
 • 9:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 9:55 Виногради – Мале Пчелице
 • 10:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 11:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 11:35 Виногради – Мале Пчелице
 • 12:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 12:25 Виногради – Мале Пчелице
 • 12:50 Виногради – Мале Пчелице
 • 13:15 Виногради – Мале Пчелице
 • 13:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 14:05 Виногради – Мале Пчелице
 • 14:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 14:55 Виногради – Мале Пчелице
 • 15:20 Виногради – Мале Пчелице
 • 15:45 Виногради – Мале Пчелице
 • 16:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 16:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 17:25 Виногради – Мале Пчелице
 • 18:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 18:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 19:05 Виногради – Мале Пчелице
 • 19:45 Виногради – Мале Пчелице
 • 20:20 Виногради – Мале Пчелице
 • 20:45 Виногради – Мале Пчелице
 • 21:25 Виногради – Мале Пчелице
 • 22:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 22:25 Виногради – Мале Пчелице

Direction B

 • 4:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 5:20 Мале Пчелице – Виногради
 • 5:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 6:10 Мале Пчелице – Виногради
 • 6:35 Мале Пчелице – Виногради
 • 7:00 Мале Пчелице – Виногради
 • 7:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 7:50 Мале Пчелице – Виногради
 • 8:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 8:40 Мале Пчелице – Виногради
 • 9:05 Мале Пчелице – Виногради
 • 9:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 10:20 Мале Пчелице – Виногради
 • 10:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 11:30 Мале Пчелице – Виногради
 • 12:00 Мале Пчелице – Виногради
 • 12:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 12:50 Мале Пчелице – Виногради
 • 13:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 13:40 Мале Пчелице – Виногради
 • 14:05 Мале Пчелице – Виногради
 • 14:30 Мале Пчелице – Виногради
 • 14:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 15:20 Мале Пчелице – Виногради
 • 15:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 16:10 Мале Пчелице – Виногради
 • 16:35 Мале Пчелице – Виногради
 • 17:00 Мале Пчелице – Виногради
 • 17:35 Мале Пчелице – Виногради
 • 18:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 18:50 Мале Пчелице – Виногради
 • 19:30 Мале Пчелице – Виногради
 • 19:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 20:35 Мале Пчелице – Виногради
 • 21:10 Мале Пчелице – Виногради
 • 21:35 Мале Пчелице – Виногради
 • 22:10 Мале Пчелице – Виногради

Direction А

 • 5:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 5:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 6:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 6:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 7:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 7:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 8:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 9:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 10:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 10:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 11:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 11:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 12:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 12:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 13:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 13:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 14:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 14:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 15:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 15:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 16:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 16:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 17:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 18:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 19:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 20:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 20:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 21:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 22:10 Виногради – Мале Пчелице

Direction B

 • 5:00 Мале Пчелице – Виногради
 • 5:40 Мале Пчелице – Виногради
 • 6:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 6:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 7:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 7:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 8:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 9:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 9:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 10:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 11:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 11:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 12:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 12:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 13:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 13:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 14:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 14:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 15:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 15:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 16:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 17:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 18:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 18:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 19:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 20:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 21:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 22:25 Мале Пчелице – Виногради

Direction А

 • 5:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 7:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 8:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 10:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 11:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 13:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 14:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 16:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 17:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 19:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 20:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 22:00 Виногради – Мале Пчелице

Direction B

 • 6:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 7:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 9:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 10:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 12:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 13:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 15:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 16:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 18:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 19:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 21:15 Мале Пчелице – Виногради