Line 3

Line 3

Denino brdo - Bresnica (Vodovod)

Direction А

 • 5:00 Денино брдо – Бресница
 • 5:20 Денино брдо – Водовод
 • 5:40 Денино брдо – Бресница
 • 6:00 Денино брдо – Водовод
 • 6:20 Денино брдо – Бресница
 • 6:40 Денино брдо – Бресница
 • 7:00 Денино брдо – Бресница
 • 7:20 Денино брдо – Водовод
 • 7:40 Денино брдо – Бресница
 • 8:00 Денино брдо – Бресница
 • 8:40 Денино брдо – Бресница
 • 9:00 Денино брдо – Водовод
 • 9:40 Денино брдо – Бресница
 • 10:20 Денино брдо – Бресница
 • 10:40 Денино брдо – Бресница
 • 11:20 Денино брдо – Бресница
 • 12:00 Денино брдо – Водовод
 • 12:20 Денино брдо – Бресница
 • 12:40 Денино брдо – Бресница
 • 13:00 Денино брдо – Бресница
 • 13:20 Денино брдо – Водовод
 • 13:40 Денино брдо – Бресница
 • 14:00 Денино брдо – Бресница
 • 14:20 Денино брдо – Бресница
 • 14:40 Денино брдо – Бресница
 • 15:00 Денино брдо – Водовод
 • 15:20 Денино брдо – Бресница
 • 15:40 Денино брдо – Бресница
 • 16:00 Денино брдо – Бресница
 • 16:20 Денино брдо – Бресница
 • 17:00 Денино брдо – Водовод
 • 17:20 Денино брдо – Бресница
 • 18:00 Денино брдо – Бресница
 • 18:40 Денино брдо – Водовод
 • 19:00 Денино брдо – Бресница
 • 19:40 Денино брдо – Водовод
 • 20:20 Денино брдо – Бресница
 • 20:40 Денино брдо – Бресница
 • 21:20 Денино брдо – Бресница
 • 22:00 Денино брдо – Бресница
 • 22:20 Денино брдо – Водовод

Direction B

 • 5:00 Водовод – Денино брдо
 • 5:20 Водовод – Денино брдо
 • 5:50 Бресница – Денино брдо
 • 6:10 Водовод – Денино брдо
 • 6:30 Бресница – Денино брдо
 • 6:50 Водовод – Денино брдо
 • 7:10 Бресница – Денино брдо
 • 7:30 Бресница – Денино брдо
 • 7:50 Бресница – Денино брдо
 • 8:10 Водовод – Денино брдо
 • 8:50 Бресница – Денино брдо
 • 9:30 Бресница – Денино брдо
 • 9:50 Водовод – Денино брдо
 • 10:30 Бресница – Денино брдо
 • 11:10 Бресница – Денино брдо
 • 11:30 Бресница – Денино брдо
 • 12:10 Бресница – Денино брдо
 • 12:30 Бресница – Денино брдо
 • 12:50 Водовод – Денино брдо
 • 13:10 Бресница – Денино брдо
 • 13:30 Бресница – Денино брдо
 • 13:50 Бресница – Денино брдо
 • 14:10 Водовод – Денино брдо
 • 14:30 Бресница – Денино брдо
 • 14:50 Бресница – Денино брдо
 • 15:10 Бресница – Денино брдо
 • 15:30 Бресница – Денино брдо
 • 15:50 Водовод – Денино брдо
 • 16:10 Бресница – Денино брдо
 • 16:30 Бресница – Денино брдо
 • 16:50 Бресница – Денино брдо
 • 17:10 Бресница – Денино брдо
 • 17:50 Водовод – Денино брдо
 • 18:10 Бресница – Денино брдо
 • 18:50 Бресница – Денино брдо
 • 19:30 Водовод – Денино брдо
 • 19:50 Бресница – Денино брдо
 • 20:30 Водовод – Денино брдо
 • 21:10 Бресница – Денино брдо
 • 21:30 Бресница – Денино брдо
 • 22:10 Бресница – Денино брдо

Direction А

 • 5:25 Денино брдо – Бресница
 • 5:55 Денино брдо – Бресница
 • 6:25 Денино брдо – Водовод
 • 6:55 Денино брдо – Бресница
 • 7:25 Денино брдо – Бресница
 • 7:55 Денино брдо – Водовод
 • 8:25 Денино брдо – Бресница
 • 8:55 Денино брдо – Бресница
 • 9:25 Денино брдо – Водовод
 • 9:55 Денино брдо – Бресница
 • 10:25 Денино брдо – Бресница
 • 10:55 Денино брдо – Водовод
 • 11:25 Денино брдо – Бресница
 • 11:55 Денино брдо – Бресница
 • 12:25 Денино брдо – Водовод
 • 12:55 Денино брдо – Бресница
 • 13:25 Денино брдо – Бресница
 • 13:55 Денино брдо – Водовод
 • 14:25 Денино брдо – Бресница
 • 14:55 Денино брдо – Водовод
 • 15:25 Денино брдо – Бресница
 • 15:55 Денино брдо – Бресница
 • 16:25 Денино брдо – Бресница
 • 16:55 Денино брдо – Бресница
 • 17:25 Денино брдо – Водовод
 • 17:55 Денино брдо – Бресница
 • 18:25 Денино брдо – Водовод
 • 18:55 Денино брдо – Бресница
 • 19:25 Денино брдо – Бресница
 • 19:55 Денино брдо – Водовод
 • 20:25 Денино брдо – Бресница
 • 20:55 Денино брдо – Водовод
 • 21:25 Денино брдо – Бресница
 • 21:55 Денино брдо – Бресница
 • 22:25 Денино брдо – Водовод

Direction B

 • 5:00 Водовод – Денино брдо
 • 5:30 Водовод – Денино брдо
 • 6:10 Бресница – Денино брдо
 • 6:40 Бресница – Денино брдо
 • 7:10 Водовод – Денино брдо
 • 7:40 Бресница – Денино брдо
 • 8:10 Бресница – Денино брдо
 • 8:40 Водовод – Денино брдо
 • 9:10 Бресница – Денино брдо
 • 9:40 Бресница – Денино брдо
 • 10:10 Водовод – Денино брдо
 • 10:40 Бресница – Денино брдо
 • 11:10 Бресница – Денино брдо
 • 11:40 Водовод – Денино брдо
 • 12:10 Бресница – Денино брдо
 • 12:40 Бресница – Денино брдо
 • 13:10 Водовод – Денино брдо
 • 13:40 Бресница – Денино брдо
 • 14:10 Водовод – Денино брдо
 • 14:40 Водовод – Денино брдо
 • 15:10 Бресница – Денино брдо
 • 15:40 Водовод – Денино брдо
 • 16:10 Бресница – Денино брдо
 • 16:40 Бресница – Денино брдо
 • 17:10 Бресница – Денино брдо
 • 17:40 Бресница – Денино брдо
 • 18:10 Водовод – Денино брдо
 • 18:40 Бресница – Денино брдо
 • 19:10 Водовод – Денино брдо
 • 19:40 Бресница – Денино брдо
 • 20:10 Бресница – Денино брдо
 • 20:40 Водовод – Денино брдо
 • 21:10 Бресница – Денино брдо
 • 21:40 Водовод – Денино брдо
 • 22:10 Бресница – Денино брдо

Direction А

 • 5:05 Денино брдо – Бресница
 • 5:55 Денино брдо – Водовод
 • 6:40 Денино брдо – Водовод
 • 7:25 Денино брдо – Бресница
 • 8:10 Денино брдо – Бресница
 • 8:55 Денино брдо – Бресница
 • 9:40 Денино брдо – Водовод
 • 10:25 Денино брдо – Бресница
 • 11:10 Денино брдо – Бресница
 • 11:55 Денино брдо – Водовод
 • 12:40 Денино брдо – Бресница
 • 13:25 Денино брдо – Бресница
 • 14:10 Денино брдо – Водовод
 • 14:55 Денино брдо – Водовод
 • 15:40 Денино брдо – Бресница
 • 16:25 Денино брдо – Бресница
 • 17:10 Денино брдо – Водовод
 • 17:55 Денино брдо – Бресница
 • 18:40 Денино брдо – Водовод
 • 19:25 Денино брдо – Бресница
 • 20:10 Денино брдо – Бресница
 • 20:55 Денино брдо – Водовод
 • 21:40 Денино брдо – Бресница
 • 22:25 Денино брдо – Водовод

Direction B

 • 5:10 Водовод – Денино брдо
 • 5:55 Бресница – Денино брдо
 • 6:40 Водовод – Денино брдо
 • 7:25 Водовод – Денино брдо
 • 8:10 Бресница – Денино брдо
 • 8:55 Бресница – Денино брдо
 • 9:40 Бресница – Денино брдо
 • 10:25 Водовод – Денино брдо
 • 11:10 Бресница – Денино брдо
 • 11:55 Бресница – Денино брдо
 • 12:40 Водовод – Денино брдо
 • 13:25 Бресница – Денино брдо
 • 14:10 Бресница – Денино брдо
 • 14:55 Водовод – Денино брдо
 • 15:40 Водовод – Денино брдо
 • 16:25 Бресница – Денино брдо
 • 17:10 Бресница – Денино брдо
 • 17:55 Водовод – Денино брдо
 • 18:40 Бресница – Денино брдо
 • 19:25 Водовод – Денино брдо
 • 20:10 Бресница – Денино брдо
 • 20:55 Бресница – Денино брдо
 • 21:40 Водовод – Денино брдо
 • 22:25 Бресница – Денино брдо