Test eKG

Personalizovana beskontaktna smart eKG kartica omogućava neograničen broj vožnji na svim linijama. OTKUCAJTE Vašu personalizovanu eKG karticu svaki put kada uđete u vozilo!

Izdaje se na ime korisnika, sadrži lične podatke i fotografiju radi vizuelne kontrole i nije prenosiva na drugog korisnika. Personalizovane kartice možete nabaviti pojedinačno samo u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj. Personalizovane kartice, osim kategorije nezaposlenih, možete dopuniti u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj i na preko 80 prodajnih mesta širom grada!

Svoju vožnju ćete uskoro moći platiti i platnom karticom i mobilnim telefonom koji podržava NFC tehnologiju.

Personalizovana beskontaktna smart eKG kartica omogućava neograničen broj vožnji na svim linijama. OTKUCAJTE Vašu personalizovanu eKG karticu svaki put kada uđete u vozilo!

Izdaje se na ime korisnika, sadrži lične podatke i fotografiju radi vizuelne kontrole i nije prenosiva na drugog korisnika. Personalizovane kartice možete nabaviti pojedinačno samo u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj. Personalizovane kartice, osim kategorije nezaposlenih, možete dopuniti u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj i na preko 80 prodajnih mesta širom grada!

Svoju vožnju ćete uskoro moći platiti i platnom karticom i mobilnim telefonom koji podržava NFC tehnologiju.

Personalizovana beskontaktna smart kartica omogućava neograničen broj vožnji na svim linijama u dnevnom saobraćaju od 04 do 24h u izabranim zonama. Izdaje se na ime korisnika, sadrži lične podatke i fotografiju radi vizuelne kontrole i nije prenosiva na drugog korisnika.

Personalizovane kartice možete nabaviti pojedinačno ili grupno u okviru škole, fakulteta ili preduzeća. Izdavanje se obavlja na više mesta u gradu – u suterenu Beograđanke, kod Starog Merkatora, u postojećim prodajnim mestima GSP i Laste i TEMPO objektima. Mesta za izdavanje kartica

Personalizovana kartica košta 250 dinara, važi 3 godine od dana izdavanja. Cena dopune zavisi od kategorije kartice i izabranih zona. Sve kartice je moguće dopuniti mesečnom dopunom ili pak godišnjom (osim za kategoriju nezaposlena lica), dok polumesečne dopune postoje samo za kategorije građani Republike Srbije i strani državljani.

Kategorija A1 za građane Republike Srbije predstavlja osnovnu kategoriju za prevoz bez popusta, na koju imaju pravo svi građani sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Izdaje se samo uz važeću ličnu kartu.