Линија 8

(Вишњак) Багремар - Илићево споменик (Стара општина)

Смер А

 • 5:00 Вишњак – Стара Општина
 • 5:40 Багремар – Стара Општина
 • 5:45 Вишњак – Стара Општина
 • 6:45 Вишњак – Споменик
 • 7:30 Багремар – Споменик
 • 7:50 Вишњак – Стара Општина
 • 8:40 Багремар – Споменик
 • 9:30 Вишњак – Споменик
 • 10:45 Багремар – Споменик
 • 11:00 Вишњак – Стара Општина
 • 12:00 Багремар – Стара Општина
 • 12:40 Багремар – Споменик
 • 12:50 Вишњак – Споменик
 • 13:35 Багремар – Стара Општина
 • 14:10 Вишњак – Споменик
 • 15:00 Багремар – Стара Општина
 • 15:15 Вишњак – Стара Општина
 • 16:00 Вишњак – Стара Општина
 • 16:55 Багремар – Споменик
 • 17:45 Багремар – Стара Општина
 • 18:25 Вишњак – Споменик
 • 19:25 Багремар – Стара Општина
 • 20:05 Вишњак – Стара Општина
 • 21:05 Багремар – Стара Општина
 • 22:15 Вишњак – Стара Општина

Смер Б

 • 5:00 Стара Општина – Вишњак
 • 5:55 Стара Општина – Вишњак
 • 6:25 Стара Општина – Багремар
 • 6:50 Стара Општина – Вишњак
 • 7:35 Споменик – Багремар
 • 8:40 Стара Општина – Вишњак
 • 9:30 Споменик – Багремар
 • 10:15 Стара Општина – Вишњак
 • 11:35 Споменик – Багремар
 • 11:50 Стара Општина – Вишњак
 • 12:45 Стара Општина – Багремар
 • 13:30 Споменик – Вишњак
 • 14:00 Споменик – Багремар
 • 14:25 Стара Општина – Вишњак
 • 15:10 Споменик – Вишњак
 • 15:55 Стара Општина – Багремар
 • 16:50 Стара Општина – Багремар
 • 17:45 Споменик – Вишњак
 • 18:30 Стара Општина – Багремар
 • 19:25 Споменик – Вишњак
 • 20:10 Стара Општина – Багремар
 • 21:10 Стара Општина – Вишњак
 • 22:05 Стара Општина – Вишњак

Смер А

 • 6:15 Вишњак – Стара Општина
 • 7:50 Багремар – Стара Општина
 • 9:45 Вишњак – Споменик
 • 11:25 Багремар – Стара Општина
 • 13:00 Вишњак – Споменик
 • 15:00 Багремар – Стара Општина
 • 16:45 Вишњак – Споменик
 • 18:35 Багремар – Споменик
 • 20:05 Вишњак – Стара Општина
 • 22:15 Вишњак – Стара Општина

Смер Б

 • 5:30 Стара Општина – Вишњак
 • 7:00 Стара Општина – Багремар
 • 9:00 Стара Општина – Вишњак
 • 10:35 Споменик – Багремар
 • 12:10 Стара Општина – Вишњак
 • 14:10 Споменик – Багремар
 • 16:00 Стара Општина – Вишњак
 • 17:30 Споменик – Багремар
 • 19:25 Споменик  – Вишњак
 • 21:10 Стара Општина – Вишњак

Смер А

 • 6:30 Вишњак – Стара Општина
 • 8:25 Багремар – Стара Општина
 • 10:25 Багремар – Споменик
 • 12:25 Багремар – Споменик
 • 14:20 Вишњак – Стара Општина
 • 16:20 Вишњак – Стара Општина
 • 18:25 Багремар – Споменик
 • 20:25 Багремар – Стара Општина
 • 22:10 Вишњак – Споменик

Смер Б

 • 7:15 Стара Општина – Багремар
 • 9:15 Стара Општина – Багремар
 • 11:20 Споменик – Вишњак
 • 13:20 Споменик – Вишњак
 • 15:15 Стара Општина – Вишњак
 • 17:15 Стара Општина – Багремар
 • 19:20 Споменик – Багремар
 • 21:20 Стара Општина – Вишњак