Линија 612

Крагујевац - Вињиште

Смер А

 • 5:40 Аутобуска станица – Вињиште
 • 6:50 Аутобуска станица – Вињиште
 • 9:00 Аутобуска станица – Вињиште
 • 11:00 Аутобуска станица – Вињиште
 • 12:20 Аутобуска станица – Вињиште
 • 15:20 Аутобуска станица – Вињиште
 • 18:30 Аутобуска станица – Вињиште
 • 21:10 Аутобуска станица – Вињиште

Смер Б

 • 5:05 Вињиште – Аутобуска станица
 • 6:10 Вињиште – Аутобуска станица
 • 7:20 Вињиште – Аутобуска станица
 • 9:30 Вињиште – Аутобуска станица
 • 11:30 Вињиште – Аутобуска станица
 • 12:50 Вињиште – Аутобуска станица
 • 15:50 Вињиште – Аутобуска станица
 • 19:00 Вињиште – Аутобуска станица
 • 21:40 Вињиште – Аутобуска станица

Смер А

 • 5:40 Аутобуска станица – Вињиште
 • 6:50 Аутобуска станица – Вињиште
 • 9:00 Аутобуска станица – Вињиште
 • 11:00 Аутобуска станица – Вињиште
 • 12:20 Аутобуска станица – Вињиште
 • 15:20 Аутобуска станица – Вињиште
 • 18:30 Аутобуска станица – Вињиште
 • 21:10 Аутобуска станица – Вињиште

Смер Б

 • 5:05 Вињиште – Аутобуска станица
 • 6:10 Вињиште – Аутобуска станица
 • 7:20 Вињиште – Аутобуска станица
 • 9:30 Вињиште – Аутобуска станица
 • 11:30 Вињиште – Аутобуска станица
 • 12:50 Вињиште – Аутобуска станица
 • 15:50 Вињиште – Аутобуска станица
 • 19:00 Вињиште – Аутобуска станица
 • 21:40 Вињиште – Аутобуска станица

Смер А

 • 6:15 Аутобуска станица – Вињиште
 • 7:30 Аутобуска станица – Вињиште
 • 11:10 Аутобуска станица – Вињиште
 • 14:10 Аутобуска станица – Вињиште
 • 18:30 Аутобуска станица – Вињиште

Смер Б

 • 6:45 Вињиште – Аутобуска станица
 • 8:00 Вињиште – Аутобуска станица
 • 11:40 Вињиште – Аутобуска станица
 • 14:40 Вињиште – Аутобуска станица
 • 19:00 Вињиште – Аутобуска станица