Линија 604

Ћифтина ћуприја - Ресник

Смер А

 • 4:15 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 5:40 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 10:00 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 11:45 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 14:10 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 15:45 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 18:00 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 20:10 Ћифтина ћуприја – Ресник

Смер Б

 • 4:50 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 6:15 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 10:50 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 12:30 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 14:50 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 16:30 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 18:45 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 20:50 Ресник – Ћифтина ћуприја

Смер А

 • 5:30 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 12:15 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 15:30 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 20:10 Ћифтина ћуприја – Ресник

Смер Б

 • 6:10 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 13:00 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 16:10 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 20:50 Ресник – Ћифтина ћуприја

Смер А

 • 5:30 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 12:15 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 15:30 Ћифтина ћуприја – Ресник
 • 20:10 Ћифтина ћуприја – Ресник

Смер Б

 • 6:10 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 13:00 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 16:10 Ресник – Ћифтина ћуприја
 • 20:50 Ресник – Ћифтина ћуприја