Линија 600

Крагујевац - Велика Сугубина - Ракаљ 1

Смер А

 • 5:15 Аутобуска станица -В.Сугубина – I Ракаљ
 • 11:45 Аутобуска станица – I Ракаљ
 • 14:30 Аутобуска станица – I Ракаљ
 • 15:30 Аутобуска станица – I Ракаљ
 • 20:10 Аутобуска станица -В.Сугубина – Дулене

Смер Б

 • 6:00 I Ракаљ – Аутобуска станица
 • 12:15 I Ракаљ – В.Сугубина – Аутобуска станица
 • 15:00 I Ракаљ – Аутобуска станица
 • 16:00 I Ракаљ – В.Сугубина – Аутобуска станица

Смер А

 • 5:15 Аутобуска станица – I Ракаљ
 • 11:45 Аутобуска станица – I Ракаљ
 • 15:30 Аутобуска станица – I Ракаљ

Смер Б

 • 5:45 I Ракаљ – В.Сугубина – Аутобуска станица
 • 12:15 I Ракаљ – В.Сугубина – Аутобуска станица
 • 16:00 I Ракаљ – В.Сугубина – Аутобуска станица

Смер А

 • 6:30 Аутобуска станица – I Ракаљ
 • 19:00 Аутобуска станица – I Ракаљ

Смер Б

 • 7:00 I Ракаљ – В.Сугубина – Аутобуска станица
 • 19:30 I Ракаљ – В.Сугубина – Аутобуска станица