Linija 2

(Novi Milanovac) Petrovac - Ždraljica (Donja Sabanta)

Smer A

 • 4:50 Petrovac – Ždraljica
 • 5:20 Petrovac – Donja Sabanta
 • 5:50 Novi Milanovac – Donja Sabanta
 • 6:20 Petrovac – Donja Sabanta
 • 7:15 Novi Milanovac – Ždraljica
 • 7:45  Petrovac – Ždraljica
 • 8:10 Novi Milanovac – Donja Sabanta
 • 8:45  Petrovac – Ždraljica
 • 9:15  Petrovac – Ždraljica
 • 9:50 Novi Milanovac – Donja Sabanta
 • 10:15  Petrovac – Ždraljica
 • 10:45  Petrovac – Ždraljica
 • 11:50  Petrovac – Donja Sabanta
 • 12:15  Novi Milanovac – Ždraljica
 • 12:45  Petrovac – Ždraljica
 • 13:25 Petrovac – Donja Sabanta
 • 14:00 Petrovac – Ždraljica
 • 14:15  Petrovac – Donja Sabanta
 • 15:05  Novi Milanovac – Donja Sabanta
 • 15:30 Petrovac – Ždraljica
 • 16:05 Petrovac – Ždraljica
 • 16:45 Petrovac – Ždraljica
 • 17:05 Petrovac – Ždraljica
 • 17:35 Novi Milanovac – Ždraljica
 • 18:15 Petrovac – Donja Sabanta
 • 18:45 Petrovac – Ždraljica
 • 19:15 Petrovac – Ždraljica
 • 20:00 Novi Milanovac – Ždraljica
 • 20:30 Petrovac – Ždraljica
 • 21:05  Petrovac – Donja Sabanta
 • 22:15 Petrovac – Donja Sabanta

Smer B

 • 4:50 Donja Sabanta – Novi Milanovac
 • 5:10 Ždraljica – Petrovac
 • 5:30 Ždraljica – Petrovac
 • 6:00 Ždraljica – Petrovac
 • 6:15 Donja Sabanta – Novi Milanovac
 • 6:40 Donja Sabanta – Petrovac
 • 7:00 Ždraljica – Petrovac
 • 7:20 Donja Sabanta – Petrovac
 • 7:40 Ždraljica – Petrovac
 • 8:00 Ždraljica – Petrovac
 • 8:40 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 9:00 Donja Sabanta – Petrovac
 • 9:40 Ždraljica – Petrovac
 • 10:20 Ždraljica – Petrovac
 • 10:40 Donja Sabanta – Petrovac
 • 11:20 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 12:00 Donja Sabanta – Petrovac
 • 12:20 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 12:40 Ždraljica – Petrovac
 • 13:00 Ždraljica – Petrovac
 • 13:20 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 13:40 Ždraljica – Petrovac
 • 14:00 Donja Sabanta – Novi Milanovac
 • 14:20 Ždraljica – Petrovac
 • 14:40 Ždraljica – Petrovac
 • 15:00 Donja Sabanta – Petrovac
 • 15:20 Ždraljica – Petrovac
 • 15:40 Donja Sabanta – Petrovac
 • 16:00 Ždraljica – Petrovac
 • 16:40 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 17:00 Ždraljica – Petrovac
 • 17:20 Ždraljica – Petrovac
 • 18:20 Ždraljica – Petrovac
 • 18:40 Ždraljica – Petrovac
 • 19:10 Donja Sabanta – Novi Milanovac
 • 19:55 Ždraljica – Petrovac
 • 20:20 Ždraljica – Petrovac
 • 21:30 Ždraljica – Petrovac
 • 22:10 Donja Sabanta – Novi Milanovac

Smer A

 • 4:50 Petrovac – Ždraljica
 • 5:23 Petrovac – Ždraljica
 • 5:56 Novi Milanovac – Donja Sabanta
 • 6:29 Petrovac – Donja Sabanta
 • 7:02 Petrovac – Ždraljica
 • 7:35 Petrovac – Ždraljica
 • 8:41 Novi Milanovac – Donja Sabanta
 • 9:14 Petrovac – Ždraljica
 • 10:20 Petrovac – Ždraljica
 • 10:53 Novi Milanovac – Ždraljica
 • 11:59 Petrovac – Donja Sabanta
 • 12:32 Petrovac – Ždraljica
 • 13:05 Petrovac – Donja Sabanta
 • 13:38 Petrovac – Ždraljica
 • 14:11 Novi Milanovac – Donja Sabanta
 • 14:44 Petrovac – Ždraljica
 • 15:17 Petrovac – Donja Sabanta
 • 15:50 Petrovac – Ždraljica
 • 16:23 Petrovac – Ždraljica
 • 16:56 Petrovac – Ždraljica
 • 17:29 Novi Milanovac – Ždraljica
 • 18:35 Petrovac – Donja Sabanta
 • 19:08 Novi Milanovac – Ždraljica
 • 20:14 Petrovac – Ždraljica
 • 20:47 Petrovac – Donja Sabanta
 • 22:10 Petrovac – Donja Sabanta

Smer B

 • 5:00 Donja Sabanta – Novi Milanovac
 • 5:40 Ždraljica – Petrovac
 • 6:13 Ždraljica – Petrovac
 • 6:46 Donja Sabanta – Petrovac
 • 7:19 Donja Sabanta – Petrovac
 • 7:52 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 8:25 Ždraljica – Petrovac
 • 9:31 Donja Sabanta – Petrovac
 • 10:04 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 11:10 Ždraljica – Petrovac
 • 11:43 Ždraljica – Petrovac
 • 12:16 Ždraljica – Petrovac
 • 12:49 Donja Sabanta – Petrovac
 • 13:22 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 13:55 Donja Sabanta – Petrovac
 • 14:28 Ždraljica – Petrovac
 • 15:01 Donja Sabanta – Petrovac
 • 15:34 Ždraljica – Petrovac
 • 16:07 Donja Sabanta – Petrovac
 • 16:40 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 17:46 Ždraljica – Petrovac
 • 18:19 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 19:25 Donja Sabanta – Petrovac
 • 19:58 Ždraljica – Petrovac
 • 21:04 Ždraljica – Petrovac
 • 22:10 Donja Sabanta – Novi Milanovac

Smer A

 • 6:00 Novi Milanovac – Donja Sabanta
 • 6:50 Petrovac – Donja Sabanta
 • 7:30 Petrovac – Ždraljica
 • 8:25 Petrovac – Donja Sabanta
 • 9:10 Novi Milanovac – Ždraljica
 • 10:05 Petrovac – Ždraljica
 • 10:50 Petrovac – Ždraljica
 • 11:45 Petrovac – Donja Sabanta
 • 12:30 Petrovac – Ždraljica
 • 13:15 Petrovac – Ždraljica
 • 14:00 Petrovac – Ždraljica
 • 14:55 Petrovac – Donja Sabanta
 • 15:45 Novi Milanovac – Ždraljica
 • 16:30 Petrovac – Ždraljica
 • 17:25 Petrovac – Ždraljica
 • 18:00 Petrovac – Donja Sabanta
 • 19:00 Novi Milanovac – Ždraljica
 • 20:05 Petrovac – Donja Sabanta
 • 20:50 Petrovac – Ždraljica

Smer B

 • 6:10 Ždraljica – Petrovac
 • 6:45 Donja Sabanta – Petrovac
 • 7:35 Donja Sabanta – Petrovac
 • 8:25 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 9:10 Donja Sabanta – Petrovac
 • 10:05 Ždraljica – Petrovac
 • 10:55 Ždraljica – Petrovac
 • 11:45 Ždraljica – Petrovac
 • 12:30 Donja Sabanta – Petrovac
 • 13:15 Ždraljica – Petrovac
 • 14:00 Ždraljica – Petrovac
 • 14:55 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 15:45 Donja Sabanta – Petrovac
 • 16:35 Ždraljica – Petrovac
 • 17:15 Ždraljica – Petrovac
 • 18:15 Ždraljica – Novi Milanovac
 • 19:10 Donja Sabanta – Petrovac
 • 19:55 Ždraljica – Petrovac
 • 21:05 Donja Sabanta – Petrovac