Линија 17

Баљковац - Дом старих - Језеро

Смер А

 • 4:50 Баљковац – Дом Старих
 • 5:45 Баљковац – Дом Старих
 • 6:55 Баљковац – Језеро
 • 8:30 Баљковац – Дом Старих
 • 9:35 Баљковац – Језеро
 • 11:00 Баљковац – Дом Старих
 • 12:05 Баљковац – Дом Старих
 • 13:10 Баљковац – Дом Старих
 • 14:45 Баљковац – Језеро
 • 16:10 Баљковац – Дом Старих
 • 17:40 Баљковац – Дом Старих
 • 19:10 Баљковац – Језеро
 • 20:45 Баљковац – Дом Старих

Смер Б

 • 05:20 Дом Старих – Баљковац
 • 06:20 Дом Старих – Баљковац
 • 07:45 Језеро – Баљковац
 • 09:05 Дом Старих – Баљковац
 • 10:20 Језеро – Баљковац
 • 11:35 Дом Старих – Баљковац
 • 12:40 Дом Старих – Баљковац
 • 14:00 Дом Старих – Баљковац
 • 15:30 Језеро – Баљковац
 • 17:00  Дом Старих – Баљковац
 • 18:30 Дом Старих – Баљковац
 • 20:00 Језеро – Баљковац
 • 22:15 Дом Старих – Баљковац

Смер А

 • 4:50 Баљковац – Дом Старих
 • 5:45 Баљковац – Дом Старих
 • 6:55 Баљковац – Језеро
 • 8:30 Баљковац – Дом Старих
 • 9:35 Баљковац – Језеро
 • 11:00 Баљковац – Дом Старих
 • 12:05 Баљковац – Дом Старих
 • 13:10 Баљковац – Дом Старих
 • 14:45 Баљковац – Језеро
 • 16:10 Баљковац – Дом Старих
 • 17:40 Баљковац – Дом Старих
 • 19:10 Баљковац – Језеро
 • 20:45 Баљковац – Дом Старих

Смер Б

 • 05:20 Дом Старих – Баљковац
 • 06:20 Дом Старих – Баљковац
 • 07:45 Језеро – Баљковац
 • 09:05 Дом Старих – Баљковац
 • 10:20 Језеро – Баљковац
 • 11:35 Дом Старих – Баљковац
 • 12:40 Дом Старих – Баљковац
 • 14:00 Дом Старих – Баљковац
 • 15:30 Језеро – Баљковац
 • 17:00  Дом Старих – Баљковац
 • 18:30 Дом Старих – Баљковац
 • 20:00 Језеро – Баљковац
 • 22:15 Дом Старих – Баљковац

Смер А

 • 5:45 Баљковац – Дом Старих
 • 6:55 Баљковац – Дом Старих
 • 8:10 Баљковац – Дом Старих
 • 9:15 Баљковац – Дом Старих
 • 10:40 Баљковац – Дом Старих
 • 12:00 Баљковац – Дом Старих
 • 13:20 Баљковац – Дом Старих
 • 14:45 Баљковац – Дом Старих
 • 16:10 Баљковац – Дом Старих
 • 17:40 Баљковац – Дом Старих
 • 19:10 Баљковац – Дом Старих
 • 20:45 Баљковац – Дом Старих

Смер Б

 • 06:20 Дом Старих – Баљковац
 • 07:40 Дом Старих – Баљковац
 • 08:45 Дом Старих – Баљковац
 • 10:00 Дом Старих – Баљковац
 • 11:25 Дом Старих – Баљковац
 • 12:45 Дом Старих – Баљковац
 • 14:05 Дом Старих – Баљковац
 • 15:30 Дом Старих – Баљковац
 • 17:00 Дом Старих – Баљковац
 • 18:30 Дом Старих – Баљковац
 • 20:00 Дом Старих – Баљковац