Линија 16

Велико поље - Десимировац село

Смер А

 • 4:50 Велико Поље – Село
 • 5:45 Велико Поље – Село
 • 6:40 Велико Поље – Село
 • 7:35 Велико Поље – Пумпа
 • 8:30 Велико Поље – Пумпа
 • 9:25 Велико Поље – Село
 • 10:20 Велико Поље – Пумпа
 • 11:15 Велико Поље – Село
 • 12:10 Велико Поље – Село
 • 13:05 Велико Поље – Пумпа
 • 14:10 Велико Поље – Село
 • 14:55 Велико Поље – Село
 • 15:55 Велико Поље – Пумпа
 • 16:45 Велико Поље – Пумпа
 • 17:40 Велико Поље – Село
 • 18:35 Велико Поље – Пумпа
 • 19:30 Велико Поље – Село
 • 20:25 Велико Поље – Пумпа
 • 21:20 Велико Поље – Пумпа
 • 22:15 Велико Поље – Село

Смер Б

 • 4:50 Село – Велико Поље
 • 5:45 Село – Велико Поље
 • 6:40 Село – Велико Поље
 • 7:35 Село – Велико Поље
 • 8:30 Пумпа – Велико Поље
 • 9:25 Пумпа – Велико Поље
 • 10:20 Село – Велико Поље
 • 11:15 Пумпа – Велико Поље
 • 12:10 Село – Велико Поље
 • 13:05 Село – Велико Поље
 • 14:00 Пумпа – Велико Поље
 • 15:05 Село – Велико Поље
 • 15:50 Село – Велико Поље
 • 16:45 Пумпа – Велико Поље
 • 17:30 Пумпа – Велико Поље
 • 18:35 Село – Велико Поље
 • 19:30 Пумпа – Велико Поље
 • 20:25 Село – Велико Поље
 • 21:20 Пумпа – Велико Поље
 • 22:15 Пумпа – Велико Поље

Смер А

 • 5:20 Велико Поље – Село
 • 7:05 Велико Поље – Село
 • 9:00 Велико Поље – Село
 • 11:00 Велико Поље – Село
 • 13:00 Велико Поље – Село
 • 15:00 Велико Поље – Село
 • 17:00 Велико Поље – Село
 • 19:00 Велико Поље – Село
 • 21:00 Велико Поље – Село

Смер Б

 • 6:10 Село – Велико Поље
 • 8:00 Село – Велико Поље
 • 10:00 Село – Велико Поље
 • 12:00 Село – Велико Поље
 • 13:55 Село – Велико Поље
 • 15:55 Село – Велико Поље
 • 17:50 Село – Велико Поље
 • 19:50 Село – Велико Поље
 • 21:50 Село – Велико Поље

Смер А

 • 5:30 Велико Поље – Село
 • 7:10 Велико Поље – Село
 • 10:30 Велико Поље – Село
 • 13:00 Велико Поље – Село
 • 15:30 Велико Поље – Село
 • 18:00 Велико Поље – Село
 • 20:30 Велико Поље – Село

Смер Б

 • 6:20 Село – Велико Поље
 • 8:00 Село – Велико Поље
 • 11:20 Село – Велико Поље
 • 13:50 Село – Велико Поље
 • 16:20 Село – Велико Поље
 • 18:50 Село – Велико Поље
 • 21:20 Село – Велико Поље