Линија 1

/Голочело/Драгобраћа - Корман/Ботуње/

Смер А

 • 04:50 Голочело – Ботуње
 • 05:15 Голочело – Ботуње
 • 05:50 Драгобраћа – Ботуње
 • 06:40 Голочело – Ботуње
 • 07:22 Драгобраћа – Корман
 • 07:50 Драгобраћа – Корман
 • 08:32 Драгобраћа – Корман
 • 09:15 Драгобраћа – Ботуње
 • 09:50 Драгобраћа – Корман
 • 10:27 Драгобраћа – Корман
 • 11:15 Голочело – Корман
 • 11:45 Драгобраћа – Ботуње
 • 12:30 Драгобраћа – Корман
 • 12:55 Голочело – Корман
 • 13:45  Драгобраћа – Корман
 • 14:10 Драгобраћа – Ботуње
 • 15:05 Голочело – Ботуње
 • 15:42 Драгобраћа – Корман
 • 16:20 Голочело – Корман
 • 17:00 Драгобраћа – Корман
 • 17:34 Драгобраћа – Ботуње
 • 18:10 Голочело – Корман
 • 18:48  Драгобраћа – Корман
 • 19:25 Драгобраћа – Корман
 • 20:10 Драгобраћа – Ботуње
 • 20:40 Драгобраћа – Корман
 • 21:15 Голочело – Корман
 • 22:10 Драгобраћа – Ботуње

Смер Б

 • 04:50 Ботуње – Драгобраћа
 • 05:40 Ботуње – Голочело
 • 06:15 Ботуње – Драгобраћа
 • 06:50 Ботуње – Драгобраћа
 • 07:40 Ботуње – Драгобраћа
 • 08:17 Корман – Драгобраћа
 • 08:54 Корман – Драгобраћа
 • 09:31  Корман – Драгобраћа
 • 10:15 Ботуње – Голочело
 • 10:45 Корман – Драгобраћа
 • 11:22 Корман – Драгобраћа
 • 12:00 Корман – Голочело
 • 12:50 Ботуње – Драгобраћа
 • 13:15 Корман – Драгобраћа
 • 14:05 Корман – Драгобраћа
 • 14:42  Корман – Драгобраћа
 • 15:10 Ботуње – Голочело
 • 16:10 Ботуње – Драгобраћа
 • 16:47 Корман – Драгобраћа
 • 17:15 Корман – Голочело
 • 17:52 Корман – Драгобраћа
 • 18:30 Ботуње – Драгобраћа
 • 19:06 Корман – Драгобраћа
 • 19:43 Корман – Драгобраћа
 • 20:20 Корман – Голочело
 • 21:00 Ботуње – Драгобраћа
 • 22:20 Корман – Голочело

Смер А

 • 4:50 Голочело – Ботуње
 • 5:50 Драгобраћа – Ботуње
 • 6:15 Драгобраћа – Корман
 • 6:50 Голочело – Корман
 • 7:50 Драгобраћа – Корман
 • 8:30 Драгобраћа – Корман
 • 9:15 Драгобраћа – Ботуње
 • 9:50 Драгобраћа – Корман
 • 10:20 Драгобраћа – Корман
 • 11:20 Драгобраћа – Ботуње
 • 11:50 Голочело – Корман
 • 12:10 Драгобраћа – Корман
 • 13:20 Драгобраћа – Корман
 • 13:50 Драгобраћа – Корман
 • 14:00 Драгобраћа – Ботуње
 • 15:10 Драгобраћа – Ботуње
 • 15:50 Драгобраћа – Корман
 • 16:15 Голочело – Корман
 • 17:20 Драгобраћа – Корман
 • 17:50 Драгобраћа – Корман
 • 18:15 Драгобраћа – Корман
 • 19:20 Драгобраћа – Корман
 • 20:10 Драгобраћа – Ботуње
 • 20:30 Драгобраћа – Корман
 • 21:10 Драгобраћа – Корман
 • 22:10 Драгобраћа – Ботуње

Смер Б

 • 4:50 Ботуње – Драгобраћа
 • 5:20 Корман  – Драгобраћа
 • 5:50 Ботуње – Голочело
 • 6:50 Ботуње – Драгобраћа
 • 7:15 Корман – Драгобраћа
 • 7:40 Корман – Драгобраћа
 • 8:50 Корман – Драгобраћа
 • 9:25 Корман – Драгобраћа
 • 10:20 Ботуње – Драгобраћа
 • 10:50 Корман – Голочело
 • 11:15 Корман  – Драгобраћа
 • 12:20 Ботуње – Драгобраћа
 • 12:50 Корман – Драгобраћа
 • 13:00 Корман – Драгобраћа
 • 14:10 Корман – Драгобраћа
 • 14:50 Корман – Драгобраћа
 • 15:05 Ботуње – Голочело
 • 16:20 Ботуње – Драгобраћа
 • 16:50 Корман – Драгобраћа
 • 17:15 Корман – Драгобраћа
 • 18:20 Корман – Драгобраћа
 • 18:50 Корман – Драгобраћа
 • 19:20 Корман  – Драгобраћа
 • 20:20 Корман – Драгобраћа
 • 21:00 Ботуње – Драгобраћа
 • 21:20 Корман – Драгобраћа
 • 22:10 Корман – Драгобраћа

Смер А

 • 5:00 Драгобраћа – Ботуње
 • 6:00 Драгобраћа – Корман
 • 7:00 Голочело – Корман
 • 8:00 Драгобраћа – Корман
 • 9:00 Драгобраћа – Корман
 • 10:00 Драгобраћа – Корман
 • 11:00 Голочело – Корман
 • 12:00 Драгобраћа – Ботуње
 • 13:00 Драгобраћа – Корман
 • 14:00 Драгобраћа – Корман
 • 15:00 Драгобраћа – Ботуње
 • 16:00 Голочело – Корман
 • 17:00 Драгобраћа – Корман
 • 18:00 Драгобраћа – Корман
 • 19:00 Драгобраћа – Корман
 • 20:00 Драгобраћа – Ботуње
 • 21:00 Драгобраћа – Корман
 • 22:00 Драгобраћа – Корман

Смер Б

 • 5:00 Корман – Драгобраћа
 • 6:00 Ботуње – Голочело
 • 7:00 Корман – Драгобраћа
 • 8:00 Корман – Драгобраћа
 • 9:00 Корман – Драгобраћа
 • 10:00 Корман – Голочело
 • 11:00 Корман – Драгобраћа
 • 12:00 Корман – Драгобраћа
 • 13:00 Ботуње – Драгобраћа
 • 14:00 Корман – Драгобраћа
 • 15:00 Корман – Голочело
 • 16:00 Ботуње – Драгобраћа
 • 17:00 Корман – Драгобраћа
 • 18:00 Корман – Драгобраћа
 • 19:00 Корман – Драгобраћа
 • 20:00 Корман – Драгобраћа
 • 21:00 Ботуње – Драгобраћа
 • 22:00 Корман – Драгобраћа