Линија 15

Корићани - Шумарице (Драча)

Смер А

 • 5:15 Корићани – Шумарице
 • 5:30 Корићани – Шумарице
 • 6:00 Корићани – Драча брдо
 • 6:30 Корићани – Драча брдо
 • 7:10 Корићани – Драча брдо
 • 7:30 Корићани – Шумарице
 • 8:00 Корићани – Шумарице
 • 8:20 Корићани – Шумарице
 • 9:20 Корићани – Шумарице
 • 10:10 Корићани – Драча брдо
 • 10:55 Корићани – Шумарице
 • 11:30 Корићани – Шумарице
 • 12:00 Корићани – Драча брдо
 • 12:25 Корићани – Драча брдо
 • 12:45 Корићани – Шумарице
 • 13:00 Корићани – Драча брдо
 • 13:50 Корићани – Шумарице
 • 14:05 Корићани – Драча брдо
 • 14:20 Корићани – Шумарице
 • 14:55 Корићани – Драча брдо
 • 15:20 Корићани – Шумарице
 • 16:05 Корићани – Драча брдо
 • 17:15 Корићани – Драча брдо
 • 17:50 Корићани – Шумарице
 • 19:00 Корићани – Драча брдо
 • 19:15 Корићани – Шумарице
 • 20:45 Корићани – Шумарице
 • 21:00 Корићани – Драча брдо
 • 22:15 Корићани – Драча брдо

Смер Б

 • 4:55 Драча брдо – Корићани
 • 5:45 Драча брдо – Корићани
 • 6:15 Шумарице – Корићани
 • 6:30 Шумарице – Корићани
 • 6:55 Драча брдо – Корићани
 • 7:20 Драча брдо – Корићани
 • 8:00 Драча брдо – Корићани
 • 8:30 Шумарице – Корићани
 • 8:45 Шумарице – Корићани
 • 9:20 Драча брдо – Корићани
 • 10:10 Шумарице – Корићани
 • 11:05 Драча брдо – Корићани
 • 11:40 Шумарице – Корићани
 • 12:00 Драча брдо – Корићани
 • 12:15 Шумарице – Корићани
 • 12:55 Драча брдо – Корићани
 • 13:15 Драча брдо – Корићани
 • 13:30 Шумарице – Корићани
 • 13:55 Драча брдо – Корићани
 • 14:35 Шумарице – Корићани
 • 15:00 Драча брдо – Корићани
 • 15:30 Шумарице – Корићани
 • 15:50 Драча брдо – Корићани
 • 16:10 Шумарице – Корићани
 • 17:00 Драча брдо – Корићани
 • 18:05 Драча брдо – Корићани
 • 18:35 Шумарице – Корићани
 • 19:55 Драча брдо – Корићани
 • 20:20 Шумарице – Корићани
 • 21:30 Шумарице – Корићани
 • 22:00 Драча брдо – Корићани

Смер А

 • 5:17 Корићани – Шумарице
 • 5:45 Корићани – Драча брдо
 • 6:25 Корићани – Драча брдо
 • 7:00 Корићани – Шумарице
 • 7:40 Корићани – Шумарице
 • 8:10 Корићани – Шумарице
 • 8:40 Корићани – Драча брдо
 • 9:20 Корићани – Шумарице
 • 9:50 Корићани – Шумарице
 • 10:20 Корићани – Шумарице
 • 11:00 Корићани – Шумарице
 • 11:30 Корићани – Драча брдо
 • 12:05 Корићани – Шумарице
 • 12:40 Корићани – Шумарице
 • 13:20 Корићани – Драча брдо
 • 13:40 Корићани – Шумарице
 • 14:20 Корићани – Шумарице
 • 15:00 Корићани – Драча брдо
 • 15:30 Корићани – Шумарице
 • 16:00 Корићани – Шумарице
 • 16:45 Корићани – Шумарице
 • 17:15 Корићани – Шумарице
 • 17:35 Корићани – Драча брдо
 • 18:15 Корићани – Шумарице
 • 18:50 Корићани – Шумарице
 • 19:20 Корићани – Драча брдо
 • 19:45 Корићани – Шумарице
 • 20:20 Корићани – Шумарице
 • 21:05 Корићани – Драча брдо
 • 22:10 Корићани – Драча брдо

Смер Б

 • 4:55 Драча брдо – Корићани
 • 5:35 Шумарице – Корићани
 • 6:10 Шумарице – Корићани
 • 6:45 Драча брдо – Корићани
 • 7:20 Драча брдо – Корићани
 • 7:50 Шумарице – Корићани
 • 8:30 Шумарице – Корићани
 • 9:00 Шумарице – Корићани
 • 9:30 Драча брдо – Корићани
 • 10:10 Шумарице – Корићани
 • 10:40 Шумарице – Корићани
 • 11:10 Шумарице – Корићани
 • 11:50 Шумарице – Корићани
 • 12:20 Драча брдо – Корићани
 • 12:55 Шумарице – Корићани
 • 13:30 Шумариц – Корићани
 • 14:10 Драча брдо – Корићани
 • 14:30 Шумарице – Корићани
 • 15:10 Шумарице – Корићани
 • 15:55 Драча брдо – Корићани
 • 16:25 Шумарице – Корићани
 • 16:50 Шумарице – Корићани
 • 17:30 Шумарице – Корићани
 • 18:00 Шумарице – Корићани
 • 18:25 Драча брдо – Корићани
 • 19:00 Шумарице – Корићани
 • 19:35 Шумарице – Корићани
 • 20:15 Драча брдо – Корићани
 • 20:35 Шумарице – Корићани
 • 21:10 Шумарице – Корићани
 • 22:10 Драча брдо – Корићани

Смер А

 • 5:30 Корићани – Шумарице
 • 6:30 Корићани – Шумарице
 • 7:30 Корићани – Шумарице
 • 8:30 Корићани – Драча брдо
 • 9:30 Корићани – Шумарице
 • 10:30 Корићани – Шумарице
 • 11:30 Корићани – Драча брдо
 • 12:30 Корићани – Шумарице
 • 13:30 Корићани – Шумарице
 • 14:30 Корићани – Драча брдо
 • 15:30 Корићани – Шумарице
 • 16:30 Корићани – Шумарице
 • 17:30 Корићани – Шумарице
 • 18:30 Корићани – Шумарице
 • 19:30 Корићани – Драча брдо
 • 21:00 Корићани – Драча брдо
 • 22:00 Корићани – Шумарице

Смер Б

 • 5:30 Драча брдо – Корићани
 • 6:30 Шумарице – Корићани
 • 7:30 Шумарице – Корићани
 • 8:30 Шумарице – Корићани
 • 9:30 Драча брдо – Корићани
 • 10:30 Шумарице – Корићани
 • 11:30 Шумарице – Корићани
 • 12:30 Драча брдо – Корићани
 • 13:30 Шумарице – Корићани
 • 14:30 Шумарице – Корићани
 • 15:30 Драча брдо – Корићани
 • 16:30 Шумарице – Корићани
 • 17:30 Шумарице – Корићани
 • 18:30 Шумарице – Корићани
 • 19:30 Шумарице – Корићани
 • 21:00 Драча брдо – Корићани
 • 22:00 Драча брдо – Корићани