Price list of public transportation

ПАПИРНА КАРТА КУПЉЕНА КОД ВОЗАЧА
Једнократна карта која важи до првог изласка из аутобуса
Погодна за лица која се не возе често аутобусом
150 дин
ЕЛЕКТРОНСКА КАРТА ЗА ЈЕДНУ ВОЖЊУ (НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНА ПЛАСТИЧНА СМАРТ КАРТИЦА)
Једнократна карта која важи до првог изласка из аутобуса
Могућност претварања у временску карту, уколико је следећа валидација у наредних 120 минута
70 дин
БЕСКОНТАКТНА ПЛАТНА КАРТИЦА И МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН КОЈИ ПОДРЖАВА НФЦ ТЕХНОЛОГИЈУ
Једнократна карта која важи до првог изласка из аутобуса
/
70 дин
ВРЕМЕНСКА КАРТА ЗА ВИШЕ ВОЖЊИ (НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНА ПЛАТИЧНА СМАРТ КАРТИЦА)
Једнократна карта која важи до првог изласка из аутобуса
Карта која је надоградња електронске карте за једну вожњу
90 дин
ДНЕВНА ВРЕМЕНСКА КАРТА (НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНА ПАПИРНА СМАРТ КАРТИЦА)
Ова картица важи 90 дана од прве валидације
Могућност допуне картице за један, три или пет дана
200/550/700 дин

REQUIRED DOCUMENTATION:

Staff

– photocopy of ID card / electronic ID card (original for inspection)

Primary and high school sudents

– a photocopy of a health booklet / an electronic health booklet (an original for inspection) or a photocopy of the ID card / a prominent electronic ID card (original for inspection)

– a certificate of the regular school attendance

Students

– That they are not older than 26 years

– photocopy of ID card / electronic ID card (original for inspection)

– A certificate of the regular faculty attendance or a photocopy of the index (first page and page inscribed year – original for inspection)

Pensioners

– photocopy of ID card / electronic ID card (original for inspection)

– photocopy of the last check of the pension (original for inspection) / photocopy of the decision on the recognized pension right RFPIO (original for inspection) / pension card

Unemployed

– photocopy of ID card / electronic ID card (original for inspection)

– an original certificate issued by NES Kragujevac that the person is not in employment (status in the certificate “unemployed person” not older than 15 days)

Beneficiaries of the right to social assistance

– photocopy of ID card / electronic ID card (original for inspection)

– a certified photocopy of the decision of the competent authority of the Republic of Serbia on the use of the right to financial social assistance or the original certificate of the competent authority of the Republic of Serbia (not older than 15 days)

A person with over 65 years of age

– photocopy of ID card / electronic ID card (original for inspection)

– for refugees that have residence in the territory of the city of Kragujevac: a photocopy of refugee identification card – blue