ЈКП Шумадија Крагујевац у циљу унапређења својих услуга набавило је Рецикломат – паметну машину за прикупљање и сортирање амбалажног отпада (пластичних флаша, лименки и стаклене амбалаже).

Рецикломат, први у Србији има могућност препознавања различитих типова отпада, његово прихватање и складиштење, вреднује отпад и врши упис новчаног износа предате амбалаже у персонализоване и неперсонализоване еКГ картице.

Постављањем машине активно учествујемо на развоју и унапређењу услуга. Бенефите од оваквог начина рециклаже имају не само корисници јавног превоза на територији града, већ и корисници телекомуникационих услуга.

На овај начин ЈКП Шумадија Крагујевац, технолошки партнер APEX Solution Technology и друштвено одговорна компанија Глобалтел доо, као спонзор прикључили су се светском тренду рециклаже амбалажног отпада са циљем да се грађани мотивишу и ефикасније укључе у процес сортирања отпада.

Систем награђивања употребљен на првом Рецикломату у Крагујевцу награђује свако одговорно лице са 7,00 РСД по унетом амбалажном предмету (пластична или стаклена флаша и алуминијумска лименка), а износ од предате амбалаже се аутоматски уписује путем читача на персонализоване и неперсонализоване еКГ картице.

Компанија Глобалтел доо, као друштвено одговорна компанија препознала је позитивне ефекте оваквог начина сакупљања и разврставања амбалажног отпада, па су житељима Крагујевца омогућили бонус од 3 гигабајта мобилног 4Г интернета за успешно повезивање еКГ картице и Глобалтел мобилног броја позивом на *340*број еКГ картице #.

Уз потврду да сте успешно повезали Глобалтел и еКГ картицу стиже вам 3 гигабајта мобилног интернета.

Сваки следећи 1,00 РСД еКГ допуне од рециклаже аутоматски доноси нових 10 мегабајта интернета, а на 100, 00 РСД добија се 1 гигабајт.

Повезивање оваквог начина остваривања новчаног износа путем рециклаже кроз техничку подршку омогућио је партнер APEX Solution Technology.

Постављањем једне овакве машине у Крагујевцу циљ нам је да се не само побољша еколошка ситуација у граду, већ и да се системом награђивања мотивишу грађани да на правилан начин врше примарну селекцију и разврставање амбалажног отпада.