Обавештавамо кориснике јавног превоза путника у Крагујевцу да ће од 1. децембра 2020. год. доћи до продужетка трасе на линији 11 Хотел – Станово – Хотел  до Дата центра и “Јанфенга”.

Возило на линији 11 А саобраћаће следећом трасом: Сервисна саобраћајница, ул. Миодрага Влајића Шуке, Лепенички булевар, 27. марта, Николе Пашића, Града Сирена, Змај Јовина, Потпоручника Говедарице, Радоја Домановића, Булевар краљице Марије, Илинденска, Миленка Јовановића, Радована Мићовића, Краља Милутина, Краљевачког батаљона, Кнеза Михаила, Лепенички булевар, Миодрага Влајића Шуке, Саве Ковачевића, Северна обилазница, Сервисна саобраћајница.

Возило на линији 11 Б саобраћаће следећом трасом: Сервисна саобраћајница, Северна обилазница, ул. Саве Ковачевића, Миодрага Влајића Шуке, Лепенички булевар,  Кнеза Михаила, Краљевачког батаљона, Краља Милутина, Нате Радуловић, Милоја Радосављевића, Милеве Рајчевић, Радована Мићовића, Миленка Јовановића, Илинденска, Булевар краљице Марије, Радоја Домановића, Потпоручника Говедарице, Змај Јовина, Града Сирена, Николе Пашића, 27. марта, Лепенички булевар, Миодрага Влајића Шуке, Сервисна саобраћајница.

Поласци на линији 11А су следећи:

– 05:00; 05:45; 12:40; 13:00 и 20:50 од Хотела до “Јанфенга”

– 06:10; 06:50; 14:10 и 15:10 од “Јанфенга” до “Јанфенга”

– 07:10; 07:55; 13:40; 16:10 и 22:15 од “Јанфенга” до Хотела

– 08:10; 9:10; 10:10; 11:10; 11:40; 12:10; 14:10; 15:10; 17:10; 18:10; 19:10 и 20:10 од Хотела до Хотела

Поласци на линији 11Б су следећи:

– 04:50; 12:50 и 20:50 од Хотела до “Јанфенга”

– 14:15 од “Јанфенга” до “Јанфенга”

– 06:05; 15:20 и 22:10 од “Јанфенга” до Хотела

– 07:45; 08:50; 09:55; 11:00 ; 12:00; 17:05; 18:15 и 19:40 од Хотела до Хотела