Решењем Градске управе за развој привремена измена режима саобраћаја која је уведена због радова на изградњи новог моста на Бресничком потоку и реконструкције прилазне саобраћајнице у Трмбасу продужује се и важи до 15.04.2021. године.