Због извођења радова на рехабилитацији коловоза у Илинденској улици у МЗ
Багремар, према Решењу Градске управе за развој привремени режим
саобраћаја продужава се до 3.09.2020. године.