Новим Решењем Градске управе за развој – Одељења за одржавање путева и регулацију саобраћаја измењен је временски период привременог режима саобраћаја који је уведен због радова на изградњи и реконструкцији улица Првослава Стојановића, Димитрија Туцовића, Воје Радића, Лазе Маринковића и Александра Мике Мудрића у Крагујевцу.

Фаза измењеног режима је продужена и траје од 03.09.2020. године до 13.10.2020. године, док се II Фаза помера за период од 14.10.2020. године до 29.10.2020. године.

У периоду Фазе возило јавног транспорта путника на линији са ознаком 4 наставиће да саобраћа измењеном трасом – из улице Даничићеве у улицу Булевар краљице Марије, лево у Гружанску и даље регистрованом трасом.