Због извођења радова на рехабилитацији коловозног застора у улици Кнеза Милоша (од улице Даничићеве до улице Краља Александра I Карађорђевића) у Крагујевцу уводи се привремени режим собраћаја у периоду од 22.10.2020. године до 25.10.2020. године.

У истом периоду возило јавног транспорта путника на линији са ознаком 4 упућује се из улице Лепенички булевар у улицу Кнеза Михаила, затим у улицу Кнеза Милоша, Даничићеву и даље регистрованом трасом.

Возило ће на измењеној траси користити постојећа регистрована стајалишта.