Услед извођења радова на изградњи новог моста на Бресничком потоку и реконструкцији прилазне саобраћајнице, у периоду од 28.09.2020. године до 25.01.2021. године уводи се привремена измена режима саобраћаја на општинском путу бр. 91 – 17 (Државни пут II А реда 183 – насеље Ждраљица – насеље Трмбас – Општински пут 91 – 18) у Трмбасу.