Градска управа за развој – Одељење за одржавање путева и регулацију саобраћаја, по захтеву ЈКП Шумадија Крагујевац, уводи привремени режим саобраћаја у улици Кнеза Милоша у Крагујевцу, дана 11.05.2021. године, у периоду од 08:00 до 18:00 часова због извођења радова на изградњи техничког средства за успоравање брзине возила.
Биће предузете неопходне мере ради заштите свих учесника у саобраћају.
Возило јавног транспорта путника на линији број 4, упућује се из улице Лепенички булевар у улицу Кнеза Михаила, затим у улицу Кнеза Милоша, Даничићеву и даље регистрованом трасом.
Возило ће на измењеној траси користити постојећа регистрована стајалишта